Dlouhý seznam čekatelů na nájemní byt v Hranicích už byste dnes na radnici hledali marně. Od letošního února přiděluje bytová komise po schválení městskou radou uvolněné nájemní byty podle nově přijatých zásad.

„Jmenný seznam byl zrušen a žadatelé, kteří již byli schváleni, byli o této skutečnosti písemně informováni,“ uvedl tiskový mluvčí města Hranic Petr Bakovský.

U každého uvolněného nájemního bytu je podle nových pravidel vyhlášen záměr na jeho nové obsazení. „Následně se po jeho zveřejnění začnou scházet žádosti jednotlivých uchazečů a bytová komise je pak jednotlivě posoudí a jednu z nich doporučí ke schválení městské radě,“ řekl Bakovský.

Největší šanci získat nájemní bydlení mají v Hranicích lidé s pravidelným příjmem, studenti a důchodci, lidé s minimálně dvěma dětmi a ti, kteří mají ve svém dosavadním bydlišti v přepočtu na celkový počet spolubydlících k dispozici maximálně 15 metrů čtverečních. Smůlu mají naopak všichni, kdo někdy neoprávněně obsadili obecní byt nebo mají dluhy na nájemném a podobné vroubky vůči městu.

K nezbytný podmínkám, které musí žadatel splnit, patří nejméně roční trvalé bydliště v Hranicích, minimálně rok trvající pracovní poměr nebo stejně dlouhá podnikatelská aktivita. Samozřejmostí je pak žádný vlastnický nebo nájemní vztah k jakékoliv obytné nemovitosti.

Kdo se o takto nabízený byt uchází, musí na důkaz vážnosti svého úmyslu složit předem tzv. jistotu. Pokud mu rada nájemní byt nepřidělí, dostane peníze nazpět. V opačném případě mu je město odečte od kauce. Z trochu jiného soudku jsou v Hranicích byty po dlužnících nájemného. Město pro ně hledá nové nájemce formou postoupení pohledávky. J

ejich výběr probíhá veřejně na schůzi zastupitelstva a největší šanci mají zpravidla ti, kdo za přidělení nájemního bytu nabídnou městu nejvíce peněz. Základem je přitom dlužná částka na nájemném, navýšená o penále a soudní poplatky spojené s exekucí předchozího dlužného nájemce.

„Podle speciálních zásad se přidělují byty v Domě s pečovatelskou službou a na sídlišti Jižní, kde město vlastní pět bezbariérových bytů. Tam stále platí, že žadatelé, doporučení bytovou komisí a odborem sociálních věcí a zdravotnictví, jsou shromažďováni na jmenném seznamu,“ zdůraznil hranický mluvčí a pro úplnost dodal, že svá striktní pravidla má také přidělování pokojů v ubytovně pro neplatiče na Vrchlického ulici.

„Také v tomto domě se letos nic nezměnilo. V přidělování pokojů tam platí stále stejná pravidla jako doposud,“ uzavřel Bakovský.