Město předalo staveniště zhotoviteli, jímž je Přerovská stavební společnosti, koncem července. Rekonstrukce pětačtyřicet let starého pětipodlažního objektu změní podobu celého obvodového pláště. Firma má na práci 196 kalendářních dní, takže už koncem ledna 2021 by měla mít budova nový kabát. Oprava přijde na 24 milionů 308 tisíc korun.

„Nový vzhled bude mít fasáda, vymění se okna, zateplí střecha a součástí projektu je i zřízení bezbariérového vstupu do budovy,“ upřesnila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO), která má na starosti finance. Protože je stávající obvodový plášť z boletických panelů, které obsahují azbest, podléhá jejich odstranění a likvidace speciálnímu režimu.

Stěhování pod palboiu kritiky

Dispozice uvnitř školy se měnit nebude, protože objekt začne za rok opět sloužit budoucím zdravotníkům. Studenti střední zdravotnické školy zde měli už v minulosti své třídy, před dvěma lety se ale museli z Přerova přestěhovat - kraj se totiž rozhodl kvůli úsporám budovu zavřít.

„Odloučené pracoviště Střední zdravotnické školy v Hranicích zde vzniklo v devadesátých letech, v roce 2018 se ale škola z důvodu úspor stáhla zpátky do Hranic. Odliv studentů z města se tehdy setkal s kritikou rodičů i široké veřejnosti,“ připomněla přerovské radnice Lenka Chalupová. I proto město hledalo cesty, jak výuku zdravotníků do Přerova zase vrátit.

Vyšší odborná

Společnost Agel, pod niž spadá i zdejší nemocnice, se nakonec rozhodla ve spolupráci s krajem, městem a olomouckým arcibiskupstvím v Přerově zřídit vyšší odbornou školu pro zdravotnický personál. Má začít fungovat ve školním roce 2021/2022.

Radní nyní čekají, zda uspějí se žádostí o dotaci na opravu z Operačního programu životního prostředí.„Získat můžeme čtyřicet procent uznatelných nákladů, což je zhruba 4,5 milionu korun. V tuto chvíli probíhá proces hodnocení žádosti,“ doplnila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Budova zdravotnické školy má zajímavou minulost. Byla postavena v roce 1975 jako součást hlavního komplexu, který využívalo přerovské sídlo KSČ, a původně sloužila jako Dům politické výchovy. Později se stala tato nemovitost odloučeným pracovištěm Střední zdravotnické školy v Hranicích - v přízemí byly šatny a sklad knih, v prvním patře kanceláře, ředitelna a chemické laboratoře, v dalších měly místo učebny a v nejvyšší části domu byla aula.