O získání dvoupodlažního paneláku v areálu nemocnice usilovali dva zájemci – kromě soukromé společnosti Karat Software to byla také hranická nemocnice. Debata o prodeji rozdělila zastupitele při projednávání na dva tábory. Zatímco jedni navrhovali, aby objekt v areálu nemocnice sloužil jinému zdravotnickému zařízení, nebo zde vznikl třeba nový pavilon domova pro seniory, druzí prosazovali jeho úplatný převod do rukou firmy Karat Software.

Při konečném rozhodování zastupitelů sehrála nakonec hlavní roli cena – zatímco hranická nemocnice nabídla čtyři miliony korun, konkurenční společnost nabídla dvojnásobek.

Poslední splátka

Nový vlastník zchátralého objektu nyní radní překvapivě požádal o odklad poslední splátky pro případ, aby mohl od kupní smlouvy odstoupit, pokud se nevyjasní řada otázek, souvisejících s jejím budoucím provozem.

„Město vyšlo společnosti vstříc. Úhrada kupní ceny v celkové výši 8 milionů korun jí byla umožněna ve čtyřech splátkách po dvou milionech,“ uvádí se ve stanovisku právníků města.

Jak upřesnil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal, měla firma uhradit poslední splátku ve výši 2 miliony nejpozději do 15. prosince loňského roku. „Požádala ale o odklad splatnosti až do 30. dubna. Zastupitelé firmě odklad povolili,“ shrnul Přidal. Podle něj je budova bývalé rehabilitace stále prázdná a nemá žádné využití.

Zástupci společnosti Karat Software ale tvrdí, že za žádostí o odklad poslední splátky nejsou finanční problémy nebo krach jednání s městem. Věc se má zcela jinak. „Budovu jsme převzali v dezolátním stavu a je to příslovečný danajský dar. Město nám tvrdilo, že všechny inženýrské sítě jsou v pořádku, stále ale narážíme na nové a nové problémy,“ popsal prokurista firmy Tomáš Wertheimer.

Generálka za 31 milionů

Podle něj už společnost investovala do projektu na rekonstrukci částku kolem jednoho milionu korun, a pokud by chtěla provést generální opravu, přijde ji to na dalších 31 milionů.

„Budova je v dezolátním stavu, omítky jsou opadané na cihlu, ale to hlavní, co chybí, je napojení na inženýrské sítě, bez nichž budovu nelze vůbec provozovat. Při uzavírání kupní smouvy jsme byli ujišťováni, že inženýrské sítě jsou v pořádku, opak je ale pravdou. Objekt je napojen na parovod, ten už ovšem dávno není v provozu,“ zmínil jednu z mnoha komplikací prokurista.

O odklad poslední splátky prý firma požádala hlavně kvůli právní jistotě, že nevynaložila investici 8 milionů zbytečně. „Až budeme vědět, že je objekt možné napojit na inženýrské sítě, tedy plyn, vodu a elektřinu, zajistit samostatný vjezd, odvod odpadních vod a budou vydány veškeré souhlasy dotčených orgánů, včetně územního souhlasu a stavebního povolení, tak poslední splátku uhradíme,“ řekl.

„Je to pro nás pojistka pro nabytí vlastnictví a splnění proveditelnosti napojení na nově vybudované inženýrské sítě, které i tak budeme budovat na vlastní náklady,“ vysvětlil dále.

Dvoupodlažní budovu měla od roku 1995 v dlouhodobém pronájmu přerovská nemocnice. Smlouva s městem byla vypovězena k poslednímu lednu roku 2009.