„Chtěli jsme dětem představit zábavnou formou školu i její učebny. Sešly se v kouzelném prostředí, kde je přivítal náš maskot – kašpárek. Ten měl zvláštní kouzelnou nemoc a děti ho putováním po budově uzdravily," vylíčila ředitelka Věra Václavíčková.

Předškoláci, kteří už zanedlouho přijdou k zápisu, byli dobrodružným putováním nadšeni.

„Po cestě plnili různé úkoly, zazpívali kašpárkovi písničku a u kuchtíků upekli kouzelné sušenky. Atraktivní podívaná je čekala i v učebně chemie, kde mohli zhlédnout zajímavý pokus," dodala.

Na závěr se děti setkaly s uzdraveným kašpárkem, který je čekal v učebnách pro první třídy.