Tři sta metrů dlouhá stavba podél nábřeží je jedním ze třinácti protipovodňových prvků na území Přerova. Ucelený koncept ochrany Pobečví zpracovalo Povodí Moravy.

„Vítězný dodavatel projektové dokumentace už je znám. Součástí projektu bude i geologický průzkum, který má říci, jak hluboko do země se půjde. Potřebujeme vědět, jak to vypadá se spodními vodami, a zda nebude mít zídka dopad na okolní domy," vysvětlil náměstek přerovského primátora Michal Zácha. (ODS). Projektová dokumentace přijde město zhruba na 380 tisíc korun.

Stavba metr vysoké železobetonové zídky v úseku od mostu Míru po most Legií je jedním z protipovodňových opatření, které město ve spolupráci s Povodím Moravy chystá.

Má zabránit rozlití vody v místech, které je největší slabinou Přerova. Právě na nábřeží se totiž Bečva vždy vylije jako první a při povodních v květnu roku 2010 museli hasiči v této části města vybudovat provizorní hráz z pytlů.

Vizualizace nové nábřežní zídky v Přerově z ledna 2012

Vizualizace nové nábřežní zídky v Přerově - návrh z ledna 2012

Vstříc lidem

O stavbě nové zídky se v Přerově už v minulosti bouřlivě diskutovalo a lidé k ní měli řadu připomínek. Ze všeho nejvíce jim vadilo vykácení aleje stromů a nevhodné umístění. Původní návrh se proto na základě jednání s obyvateli přepracoval a zídka se posunula k cestě tak, aby zůstal zachován chodník pro pěší.

Podle zástupců odboru životního prostředí města se stromová alej u Bečvy stejně časem kácení nevyhne.

„Dendrologický posudek jasně ukázal, že je velká část stromů, které byly vysázeny někdy za první republiky, ve špatném stavu," vysvětlil Tomáš Ehl z odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu.

Problematická kanalizace

Někteří obyvatelé nábřeží Edvarda Beneše jsou přesvědčeni, že jen zídka domy neochrání a nutná je i investice do kanalizace. „Prioritou je zásah do kanalizačních rozvodů, protože s výjimkou povodní v roce 1997 se voda dostávala do objektů vždy zpětně kanalizací. Když nebude součástí také opatření, které by zabránilo zpětnému toku vody z Bečvy do kanalizací domu, nebude zídka funkční," vyjádřil svůj názor na veřejném projednávání jeden z obyvatel nábřeží Dan Hos.

Další opatření

Na území města Přerova, který se ocitl pod vodou v roce 1997 i 2010, má vzniknout celkem třináct protipovodňových staveb. Počítá se s vybudováním záchytného profilu nad městem, ale i se stavbou zídek a ochranných valů kolem průmyslových areálů a nebo trafostanice v Dluhonicích.

Povodí Moravy chce prosadit komplexní protipovodňovou ochranou Pobečví, jejíž součástí je například zvýšení kapacity koryt a jezů a stavba hrází a zídek. První etapa investice, která potrvá do roku 2015, si vyžádá zhruba dvě miliardy korun. Projekt počítá se čtyřiadvaceti protipovod¬ňovými opatřeními na čtyřiceti kilometrech toku Bečvy, a to od jejího soutoku s řekou Moravou až po lokalitu poldru v Teplicích nad Bečvou.