A to i přesto, že na ni má částkou dvacet milionů korun přispět Olomoucký kraj. Do Mádrova podjezdu přitom už léta zatéká a jeho rekonstrukce je podle stavebníků nezbytná.

Z vedení Správy železniční dopravní cesty přicházejí na téma rekonstrukce Mádrova podjezdu vyhýbavé odpovědi.

„Jednání o této stavbě budou dál pokračovat, ničemu se nebráníme, ale s ohledem na provedená úsporná opatření nemůžeme předjímat jejich výsledek,“ řekl vyhýbavě mluvčí investorské společnosti Pavel Halla. Podle něj nyní panují velké dohady kolem všech zmrazených investic.

„Teprve jsme začali jednat se zástupci stavebních správ o způsobu i harmonogramu zastavení akcí. Železniční uzel Přerov je ale složitá stavba, plná na sebe navazujících úseků a složitých prací. Bude těžké udělat to tak, aby se mohla zakonzervovat a zároveň byl na trati zachován provoz,“ vylíčil složitost problému.

Prvním úkolem bude provést audit materiálu a zabránit tomu, aby stavby nezničilo počasí.

Pruh pro chodce a cyklisty

Město Přerov usiluje už od roku 2005 o to, aby se rekonstrukce Mádrova podjezdu dostala na seznam investic, jež jsou součástí modernizace železničního uzlu.

„Původní rozpočet počítal s částkou 97 milionů korun, z toho nám 20 milionů přislíbil kraj,“ přiblížil vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala. Podle něj bývá podjezd často zaplavený, a tak se zde zvažovalo i vybudování provizorní vany, jež by vodu odvedla.

Přerovští radní na svém posledním zasedání navíc vydali usnesení, kterým posvětili záměr na rekonstrukci Mádrova podjezdu.

„Trvá náš zájem na prodloužení podchodu pod nástupišti za kolejiště železnice a na zachování průchodu pro pěší a průjezdu pro osobní automobily pod železniční tratí Břeclav – Přerov, tedy pod Mádrovým podjezdem,“ shrnul přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD).

Jak k tomu dodal mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla, ve hře jsou dvě varianty.

„Ta užší počítá pouze se silničním podjezdem, širší pak také s pruhem pro chodce a cyklisty,“ konstatoval.

Scénář všech oprav je ale ve světle posledních kroků ministra dopravy pouze vizí.