„V bývalém zemědělském objektu - dvoře, byly zrušeny chlévy a nyní část dvora využíváme jako sběrné místo na třídění komodit. Jsou zde ale i staré garáže pro obecní techniku,“ přiblížil starosta Tučína Jiří Řezníček.

Po rekonstrukci jednoho z nevyužívaných zrušených chlévů by podle něj budova našla širší využití - vzniklo by zde nejen důstojnější zázemí pro zaměstnance a uživatele objektu, ale sloužila by i jako garáže pro techniku obce a zemědělců.

„Sbor dobrovolných hasičů oslaví právě letos sto let od svého založení, jeho zázemí se ale nachází v nevyhovujících a malých prostorách. Chtěli bychom, aby v nově opraveném objektu vznikla i požární zbrojnice, protože tu stávající tvoří jedna garáž. Potřebujeme někde zaparkovat vozidlo a počítáme i s garážovým stáním pro novou automobilovou požární cisternu, kterou nyní obec pořizuje. Zrovna teto týden ji budeme přebírat,“ řekl Jiří Řezníček.

Tučín
Spojené království Tučínské má svou měnu i Tučolíno. A hlavně spoustu spolků

Toalety i zbrojnice

Oprava zchátralého objektu a jeho přestavba přijde podle předběžných odhadů na 4,5 milionů korun, bez dotace se tedy Tučín neobjede.

„Už jsme podali žádosti o dotace a teď čekáme, jestli budeme úspěšní nebo ne. Požádali jsme o dotaci Olomoucký kraj, ale i Ministerstvo pro místní rozvoj. Uvidíme, jestli to vyjde - a pokud ano, chtěli bychom začít s opravami ještě letos,“ zmínil.

Rekonstrukce objektu bude náročná - v roce 2020 totiž vichřice z budovy strhla střechu.

„Počítáme s tím, že zde vznikne nové sociální zázemí - toalety, sprchy a šatna pro uživatele objektu, další prostory budou sloužit jako požární zbrojnice a garážové stání pro větší techniku, kterou obec má. Objekt ale využijí i zemědělci, kteří mají velké traktory, a nemají je kde opravovat. Vznikne zde tedy i něco jako technické zázemí pro stroje,“ popsal.

Obec by chtěla u bývalé stodoly zřídit rovněž retenční nádrž na zachycení dešťové vody.

„Tu by mohli používat nejen místní zemědělci, ale i my na zalévání stromků. Tato akce by ale nebyla tak nákladná, přišla by zhruba na 460 tisíc korun,“ plánuje starosta Jiří Řezníček.

Farmář z Tučína Leoš Zdráhal.
Rodinná farma Leoše Zdráhala hospodaří v Tučíně už třicet let

Plány na rozhlednu

K dalším projektům, které by letos radní v Tučíně chtěli prosadit, patří i vybudování výtahu pro méně pohyblivé občany v budově obecního úřadu.

A ke zvýšení atraktivity Tučína má v budoucnu přispět i nová rozhledna.

„Chtěli bychom, aby se stala zastávkou turistů na cestě naším regionem, a to jak cyklistů, tak třeba i škol, které k nám přijedou na výlet a zavítají do našeho Domu tradic a řemesel,“ zmínil Jiří Řezníček. Rozhledna má být zbudována z tučínského travertinu.

„A protože archeologové během výzkumu zjistili, že zde v dávné minulosti žili Římané, měla by mít rozhledna tvar římské věže. Výhled do okolí je odsud krásný a podpořili bychom tím i místní podnikatele - pohostinství, obchod a koupaliště,“ uzavřel starosta.