Policie v této souvislosti zahájila trestní stíhání pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a zjišťovala, zda nedošlo k zanedbání povinností vyplývajících z provozního řádu stavidla na jezu u mlýna Kaláb. Jak celá věc nakonec dopadla?
Po několika hodinách pátrání po příčinách toho, co zaplavení obce způsobilo, jsem zjistil, že majitel nechal zavřená stavidla a odjel na dovolenou. Průtok tak byl škrcený a voda vytekla do polí. Zaplavených bylo pět ulic v Brodku a zasaženo sedmdesát rodinných domů. Policie se trestním oznámením stále zabývá a provádí důkazní řízení, ke kterému byla přizvána i komise z brněnské fakulty. Ta měla posoudit, jestli při výšce hladiny toku, která dosáhla druhého stupně, mohla taková situace nastat. Posudek jsem zatím neviděl, ale policie ho má už určitě na stole. Spoustu lidí říjnová povodeň postihla, ale zatím nevíme, jestli se něčeho domůžou. Pokud někdo nebyl pojištěn, bude to nejspíše obtížné. Také obci vznikly náklady při odstraňování povodňových škod.

Koronavirová pandemie postihla společenský i kulturní život, který byl v Brodku vždy bohatý. Na jaké projekty jste se nyní zaměřili?
Kromě posílení bezpečnosti kamerovým dohledovým systémem jsou to i další investice. Pokračují práce na vodních nádržích v ulici Tovární a do konce června by mělo být hotovo. Dodavatelská firma teď provádí obnovu stavebních objektů pro nátok a výtok spolu s propojením a zpevněním břehů. Následovat bude výsadba stromů a keřů spolu s úpravou terénu kolem nádrží. V rámci územního plánu městyse a územní studie na ulici Tovární byl prodloužen vodovodní řad pro novou výstavbu rodinných domů. Jeden z prvních domů už se blíží ke svému dokončení.

Brodek u Přerova má rozhodně co nabídnout. Na jaké zajímavosti byste do obce nalákal nahodilého turistu? Co by návštěvníkům nemělo ujít?
Unikátem Brodku je samozřejmě zvonkohra, která se nachází v centru obce. Dvaadvacet zvonů pochází ze zvonařské dílny rodiny Dytrychových a architektonické zpracování je dílem výtvarníka Jiřího Studenského. Největší zvon má hmotnost 220 kilogramů, nejmenší váží 5 kilo. Zvonkohra zazněla vůbec poprvé 1. ledna 2000 přesně o půlnoci. Do jejího programu může být stabilně uloženo až sto melodií s možností dalšího rozšíření. Její automatické ovládání ji spouští denně v 18 hodin, v neděli a o svátcích také ve 12 hodin. Zároveň je možné ji spustit kdykoli ručně, nebo po připojení k elektronické klávesnici na ni přímo zahrát jako na hudební nástroj. Zvony s elektrickým ovládacím panelem jsou darem místní zvonařské dílny paní Marie Tomáškové - Dytrychové. Uprostřed obce se nachází kostel Narození sv. Jana Křtitele vystavěný v pseudorománském slohu - i ten láká návštěvníky. K vidění je i nově zrekonstruovaná Masarykova knihovna - a samozřejmě pro návštěvníky z celé republiky je největší atrakcí možnost prohlédnout si vyhlášenou zvonařskou dílnu. Na kulturním dění se v obci podílí už více než půl století Divadelní soubor J. K. Tyla a máme zde také kino, které dodnes promítá. Bohužel koronavirová pandemie uzavřela jak kino, tak i knihovnu. Nekonaly se ani tradiční akce - divadelní ples nebo vodění medvěda, které už má dlouholetou tradici. Snad dojde už v příštím roce k oživení dění. V obci je velmi aktivní také Fotbalový klub Brodek u Přerova, který má své zastoupení v soutěžích od žáků až po muže. Bohatá je i činnost našich spolků – Sbor dobrovolných hasičů, který pomáhal lidem i při povodních loni v říjnu, si nyní polepšil v rámci technického vybavení a má novou cisternu. Činorodí jsou také sokoli, skauti a v obci působí rovněž mažoretky Gina.