Brodek u Přerova
Rok založení: 1301
Počet obyvatel: 1898

Významné osobnosti:
Josef (1912-1965) a Laetitia (1919-2006) Dytrychovi - zakladatelé zvonařské dílny známé ve světě
František Mikula (1914-1980) - neurolog, profesor university Palackého v Olomouci
František J. Novák (1941-1993) - botanik, vědec světové úrovně, vedoucí olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademii věd, ředitel výzkumné laboratoře v Seiberdorfu, patřící Mezinárodní agentuře pro atomovou energii a FAO-OSN

Ochotnické divadlo se v Brodku hrálo už od roku 1895
Dne 19. července 1953 byl položen základ k založení divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla, který od té doby nepřetržitě pracuje. Během své šedesátileté činnosti soubor uvedl na 109 premiér českých i světových autorů. Byly to například hry Maryša, Večer tříkrálový, Lucerna, Ženitba, Strakonický dudák, Naši furianti, Poprask na Laguně, Charleyova teta, Rád to někdo horké, Klíče na neděli, Zdravý nemocný, Ryba ve čtyřech… Nejúspěšnějším titulem byl zatím Kamenný řád, se kterým jsme v roce 1978 postoupili na nejvyšší metu ochotnického divadla - do Hronova. Na inscenacích se podílí asi 25 členů, širší okruh souboru tvoří více než 50 členů tří generací.
Zdroj: www.facebook.com/DivadloBrodek

První písemná zmínka: v roce 1301
První písemná zmínka o Brodku je uvedena v Moravských zemských deskách a je datována 20. května 1301. V pozdějších latinských písemných zprávách je obec nazývána Brodeka, Brodeca, v německých Brodek. Avšak už starší záznamy se zmiňují o osadě na brodu přes říčku Jezdu na cestě mezi Dubem a Přerovem. Souvislost s názvem obce je zde více než zřejmá. Zvláště když víme, že Jezda je dřívější název pro Olešnici a strouha protékající Brodkem je pravděpodobně jejím původním korytem. 

Tip na výlet:
Brodecká zvonkohra hraje denně

poblíž kostela svatého Jana Křtitele
Brodek u Přerova.Brodek u Přerova.Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováUnikátem Brodku u Přerova je zvonkohra. Jejích dvaadvacet zvonů pochází ze zvonařské dílny rodiny Dytrychových a architektonické zpracování je dílem výtvarníka Jiřího Studenského. Největší zvon má hmotnost 220 kg, nejmenší váží 5 kg. Zvonkohra zazněla poprvé 1. ledna 2000 v 00.00 hodin. Do jejího programu může být stabilně uloženo až sto melodií s možností dalšího rozšíření. Její automatické ovládání ji spouští denně v 18 hodin, v neděle a svátky také ve 12 hodin. Zároveň je možno ji spustit kdykoli ručně, nebo, po připojení k elektronické klávesnici na ni přímo zahrát jako na hudební nástroj.

Městečko Brodek

Obec přešla v letech 1301 - 1305 do vlastnictví olomouckého kláštera dominikánek a v jejich majetku zůstala až do roku 1782. Tato skutečnost se odráží i ve vyobrazení pečeti, kterou obec užívá od roku 1626.

V horní části pečeti je postava patronky kláštera sv. Kateřiny, která má levou ruku opřenou o polovinu mučícího kola s loukotěmi a v pravé drží palmovou ratolest.

V dolní části pečeti je vyobrazen jelen ve skoku doleva obrácený. Vybarvením původně černobílé pečetě vznikl obecní znak a využitím jeho atributů také obecní prapor. Obě tyto insignie udělil obci předseda Parlamentu České republiky v roce 2001 u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky. Brodek u Přerova byl 29. dubna 1909 povýšen císařem Františkem Josefem na městečko.

Na návsi v centru obce stojí kostel sv. Jana Křtitele z roku 1893, postavený na místě původní věže, která sloužila jako zvonice. Socha sv. Jana Křtitele před kostelem pochází z roku 1883. Tři kamenné kříže stojí u cest na původních třech vjezdech do obce a pocházejí z roku 1868.

Deník na návštěvěZdroj: Deník