V ulici Štefánikova směrem na obec Kokory se pokládá nové kanalizační potrubí, které zamezí provozu do čtvrtka 15. listopadu 2012. „Od 19. do 30. listopadu bude poté na dvě etapy uzavřena Vrchlického ulice," uvedl starosta Brodku u Přerova Jan Beneš.

Na náměstí 28. října se staví podzemní čerpací stanice, odkud budou všechny splašky čerpány na čističku odpadních vod.

„V neděli proběhla poslední betonáž. Probíhají přípravy, aby se nádrž mohla naplnit vodou a byly provedeny zkoušky těsnosti nádrže," dodal.

Dalším místem, kde je budována čerpací stanice, je místní část Luková, ze které bylo položeno výtlačné potrubí směrem k Brodku.

„V ulici Svépomoc bylo zbudováno již půl kilometru stok. U domů, u kterých došlo k překopu kanalizačních přípojek, došlo ihned k novému napojení. Příští rok se bude pokračovat v přípojkách z druhé strany ulice," upřesnil starosta.

Stavba nového kanalizačního systému a čistírny v Brodku u PřerovaV dalším roce městys plánuje zbudovat zbývající výtlačné řády v ulici 9. května, Havlíčkově, Majetínské a Tylově ulici a také na Masarykově náměstí.

„Od březnového zahájení se realizovala čistírna odpadních vod podél silnici z Brodku směrem na Dub nad Moravou. Zde se vybudovali velké vodní nádrže a provozní budova. Dá se tedy říct, že její hrubá stavba je již hotova," doplnil.

Výstavba kanalizace a čistírny přijde městys celkem na 144,9 milionů korun. Velkou část nákladů, konkrétně 83,4 milionů korun, bude městys čerpat z dotací Evropské unie.

„Dále využijeme finanční výpomoci ze Státního fondu pro životní prostředí ve výši 4,9 milionů korun a půjčky v hodnotě 6,8 milionů korun. Okolo 30 milionů uhradíme z vlastních prostředků," uvedl starosta městyse.

Všechny stavební práce spojené s kanalizací by měly být v Brodku u Přerova dokončeny zhruba do června příštího roku.