„Pro první etapu jsme navrhli devět kontrolních bodů, které budou nepřetržitě sledovat veřejný prostor. Záznamy z nich můžeme v případě nutnosti poskytnout policii,“ přiblížil starosta městyse Roman Zbožínek.

Pod dohledem budou vjezdy do Brodku u Přerova - ulice Vrchlického, Štefánikova, Majetínská a podjezd pod železniční tratí ve směru na Citov a Dub nad Moravou. Tato místa budou napojena na registr policie a kamerové body mají přednostně snímat registrační značky projíždějících aut.

Dalších pět kamer s vysokým rozlišením obrazu si zase posvítí na některé důležité křižovatky a frekventovaná místa Brodku u Přerova.

„Patří k nim třeba náměstí 28. října s křižovatkou ulice na Majetín, autobusová zastávka na Masarykově náměstí včetně domu služeb, vlakové nádraží s kinem - a jako poslední veřejný prostor je zařazena Tyršova ulice spolu s mateřskou školou a sokolovnou,“ vyjmenoval starosta.

Záznamy ze všech těchto sledovaných míst poslouží výhradně republikové policii pro případ, že by zde docházelo k protiprávnímu jednání. Údaje z projíždějících aut poslouží pro národní databázi NAKIT a mohou pomoci při objasňování trestné činnosti.

Pořízení kamerového dohledového systému přijde obecní pokladnu zhruba na 1 milion korun. Městys už podal žádost o finanční příspěvek, a to prostřednictvím krajského dotačního programu Podpora prevence kriminality, takže je šance dosáhnout na příspěvek ve výši 200 tisíc korun.

„Pokud to bude nutné, můžeme počet kamer v další etapě ještě rozšířit. Pachatelé totiž považují kamerové systémy za velkou komplikaci při páchání jak majetkové trestné činnosti, tak při narušování veřejného pořádku,“ zmínil.

Brodek u Přerova byl před více než desíti lety vůbec první obcí v regionu, která si zřídila obecní policii a měla svého strážníka. Jeho úkolem bylo zabývat se ochranou osob a majetku a dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití.

„Jeden strážník ale nemá kapacitu na to, aby pokryl potřebu ochrany osob a dodržování veřejného pořádku, a proto jsme od této služby už před lety upustili,“ uzavřel starosta.