„Jezdí k nám lidé z celé republiky, ale lázně se naučili navštěvovat i mnozí místní. Bylo by škoda, kdyby se nit přetrhla,“ říká starosta Bochoře Tomáš Volek.

Jedny z nejstarších lázní v České republice se v září roku 2019 po rekonstrukci konečně otevřely návštěvníkům. Jak dlouho jsou mimo provoz?
K uzavření lázní došlo na jaře loňského roku kvůli pandemii. Návštěvníci a stálí hosté by byli samozřejmě rádi, kdyby byly lázně otevřené, protože si zdejší léčebné procedury nemůžou vynachválit. Vždy, když tedy došlo na chvíli k rozvolnění, jsme je nechali otevřené. Zajímavé je, že i když jsme měli loni lázně uzavřené asi šest měsíců, výnosy byly stejné jako rok předtím. Pokud by byl tedy normální rok, o klienty bychom neměli nouzi. Jsme jako obec vlastníkem lázní a máme šest zaměstnanců. V době, kdy jsou lázně uzavřené, jsme jim tedy našli jinou práci. Věříme, že se výhledově bochořské lázně opět zpřístupní a budou fungovat, i když třeba za přísnějších epidemických podmínek. Mají téměř pět set let a jsou v provozu takřka nepřetržitě. Hrozně by mě mrzelo, kdyby covid-19 tuto dlouhou šňůru zničil a zpřetrhal. Je to rodinné stříbro naší obce.

Čím aktuálně obec Bochoř žije? Jaké projekty se podařilo dokončit, a které naopak chystáte?
Loni jsme dokončili velký projekt za 10,5 milionu korun. Bývalá starostka obce nechala po povodních v roce 1997 postavit Dům s pečovatelskou službou, ve kterém je pět bytových domů. Po více jak dvaceti letech už ale mají své za sebou a byla nutná jejich rekonstrukce. S podporou dotace ministerstva financí jsme objekty kompletně zateplili, vyměnili okna a dveře. Mají nový kabát a vypadá to velmi dobře. I nájemníci si nový vzhled pochvalují. Akci jsme připravovali od roku 2018 a realizovali v loňském roce. Chystáme i další projekty - v součinnosti s ČEZ chceme dát elektřinu do země a tato investice by měla začít už na začátku května. Další připravovanou akcí je pak oprava 2,5 kilometru chodníků kolem hlavní cesty za šest milionů korun, kdy jsme požádali o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Investovat bychom chtěli také do zadržování vody v krajině. Jsme jedna z mála obcí, která nemá žádnou vodní plochu nebo rybník, takže bychom chtěli vybudovat nový přírodní prvek v blízkosti čistírny odpadních vod směrem letišti. Dnes jsou v těchto místech kopce, které využívají děti na sáňkování a bobování a v létě si sem chodí odpočinout maminky se svými ratolestmi. Místo, které dnes slouží k relaxaci, tedy rozšíříme o vodní plochu - tůň. Vodní plochu můžeme v létě využít na posezení a odpočinek, v zimě, pokud zamrzne, pak na bruslení a zimní sporty. Chtěli bychom také udělat nové oplocení kolem sportovního areálu, což je investice za zhruba 800 tisíc korun. Pohráváme si také s myšlenkou rozšířit naše pohřebiště o kolumbárium - to je ale zatím v rámci myšlenek a nápadů. Pokud bychom věc realizovali, tak až v příštím roce.

Na co byste do Bochoře nalákal náhodného turistu?
Největším lákadlem jsou samozřejmě naše lázně. Zajímavostí a zvláštností je ale i Poplužní dvůr ze 17. století, který má nad vstupem dokonce původní erb. V minulosti patřil chropyňskému panství a je to jedna z našich pamětihodností. Zajímavostí je i kostel v Bochoři, postavený ve stylu novogotiky na konci 19. století. Je zasvěcený svatému Floriánovi a je zvláštní i jeho vyobrazením. Zatímco v jiných kostelích je vždy svatý Florián vyobrazen tak, že drží v ruce džber a lije ho na hořící dům, ten náš na hořící dům jen ukazuje rukou.