Bochoř
Rok založení: 1294
Počet obyvatel: 977
Zajímavosti: V roce 1997 postihla obec povodeň, která si naštěstí nevyžádala lidské životy. Padlo jí však za oběť 70 domů a celkové škody na zemědělských porostech, komunikacích, kanalizaci, veřejném osvětlení, obecních budovách, plynovém vedení a zvířatech dosáhla částky 99 milionů Kč. Díky solidaritě, sbírkám, dotacím, všemožné humanitární pomoci a přičinlivosti bochořských občanů byl už v září roku 1998 zprovozněn nově postavený Dům pro seniory a o Vánocích téhož roku se stěhovali bochořští občané, které stoletá voda připravila o střechu nad hlavou, do 38 nových obecních bytů. Většina materiálních škod byla odstraněna. Byly opraveny komunikace, stávající kanalizace, veřejné osvětlení, místní rozhlas, celkovou úpravou prošla i veřejná prostranství.

Významné osobnosti:

Florián Zapletal (1884-1969) rodák, byl znám jako legionář, zajímal se o vojenskou historii, intenzivně se zabýval i vlastivědou svého rodiště a kraje. Je autorem nespočetných článků a studií, které publikoval již od roku 1902. Zabýval se uměním v jeho historické i moderní podobě. Byl náruživým fotografem. Ke sklonku života pobýval v rodné obci a je zde i pochován

Th. Dr. P. Emil Pluhař (1913-2004) katolický kněz, teolog, profesor pastorální teologie, církevního práva a morální teologie, kanonista, politický vězeň komunistického režimu a čestný papežský prelát

František Skácelík (1845-1926) starosta města Přerova, zasloužil se o založení spořitelny, podílel se na založení měšťanské a nižší průmyslové školy. Dal podnět k výstavbě veřejné nemocnice. Působil jako lékař. Je znám také jako zakladatel přerovského Sokola

Bohumil Sklenář (1917-?) odbojář, bojoval v Egyptě u Tobruku a jako letec v Anglii

Tip na výlet:
close Bochoř info Zdroj: Deník/Jiří Kopáč zoom_in kostel v Bochoři Kostel v novogotickém stylu

Dominantou obce Bochoř je kostel svatého Floriána Vybudován byl v letech 1873 až 1875 na místě staršího kostela v novogotickém stylu podle návrhu nejvýznamnějšího architekta novogotiky na Moravě Gustava Meretty. Ten vytvořil jednolodní kostel s kněžištěm, sakristií a věží. Již v roce 1962 byl zapsán do seznamu státem chráněných památek. Původní věž měřila 48 metrů, ale při vichřici se zřítila a nyní je z důvodu bezpečného leteckého provozu blízkého letiště o osm metrů nižší.

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in