To, zda mateřské školy budou mít dostatečné kapacity, aby uspokojily poptávku nových dětí, lze v současné době těžko předpokládat.

„Momentálně se nedá přesně říct, kolik předškolních dětí dostane odklady pro nástup do prvních tříd základních škol. Dá se ale předpokládat, že odkladů bude méně než minulý rok, takže by v mateřských školách mělo být více míst,“ uvedl Petr Hrbek z odboru školství přerovského magistrátu.

Rodiče dětí, kterým bude povolen odklad pro školní rok 2012/2013, budou muset od začátku příštího roku platit částku za předškolní vzdělávání v mateřince v plné výši. To se pravděpodobně projevilo na počtu zájemců o odklad. Oproti 99 žádostem o odklad v minulém roce, o něj letos požádalo jen 49 rodičů.

Žádostí o přijetí do mateřských škol často dávají rodiče více.

„Nápor byl zejména loni a předloni, ale všichni u nás byli nakonec uspokojeni. Rodiče si často totiž podávají žádosti na více mateřských škol,“ uvedla ředitelka MŠ Henčlov Zdeňka Studená.

Zápisy na všech školkách ve stejný den

Zápisy v Přerově proběhnou na dvacítce mateřských školách zřizovaných městem a na třech dalších školách ve stejné dny, lišit se bude pouze jejich čas. Na nich zástupci dítěte odevzdají vyplněné přihlášky.

„Rodiče podávají žádost, ke které vyplní evidenční list, jehož součástí je i potvrzení od lékaře o absolvování povinného očkování. V dotazníku se ptáme, jak rodiče dítě oslovují, zda jejich dítě zvládá samoobslužné činnosti,“ uvedla ředitelka MŠ Henčlov. Dítě by mělo být například schopné samostatně jíst, smrkat či si zavázat tkaničky.

Letos budou mít některé mateřské školy i své dny otevřených dveří, na kterých se mohou rodiče s dětmi seznámit s jejich prostředím.

„Rodiče s dětmi se tu budou moci porozhlédnout a budou jim zodpovězeny případné dotazy. Ukážeme jim například novou tělocvičnu. Děti si také mohou vyzkoušet práci s keramickou hlínou,“ uvedla ředitelka.

V pondělí 5. března se takový den uskuteční například v MŠ Henčlov od 14 do 15.30 hodin, v MŠ Na Odpoledni a Máchova od 7.30 do 10.30 hodin, v MŠ Lešetínské pak 7. března od 9.30 do 11 hodin.

K zápisu do školek zástupci dětí potřebují občanský průkaz, rodný list a také musí doložit trvalý pobyt dítěte na území města Přerov a jeho okolních částí. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.