Vzpomínka se konala přímo v blízkosti tohoto  neštěstí.

Tím bylo sportovní hřiště, u kterého jsou pozůstatky základů dřívější vodárny, do níž udeřilo, když se tam děti před pěti desetiletími schovaly před bouřkou po koupání v nedalekém rybníce. Nejmladší mělo třináct let, nejstarší sedmnáct.

U hřiště si mohli návštěvníci vzpomínkové akce prohlédnout výstavní panely s dobovými fotografiemi a zápisy vzpomínek pamětníků, které vzbuzovaly silné emoce.

„Ten týden jsem měl praxi v kovárně u Buku. Chtěl jsem se jít také koupat, ale musel jsem ještě zamést dílnu a doma jsem se ještě zavykládal s tetou. Pak přišla bouřka, tak jsem nakonec nešel," vzpomínal na místě Jan Janča, který dodal, že v současné době zasypaný rybník byl dříve jediným místem v okolí, kde se dalo osvěžit.

V půl třetí odpoledne vystoupila rodinná kapela Petrášovci z Veselíčka s pásmem spirituálních a duchovních písní. Po patnácté hodině se pak odehrála Mše svatá, při níž sloužil salesiánský kněz Pavel Tichý z Brna.

„Důležité je si důstojně vzpomenout na děti, které zde prožily poslední chvíle svého života," zmínil kněz ve svém smutečním proslovu.

Po mši se slova ujali také starostové obcí Radvanice, Prosenice a Lazníky. Ty byly zakončeny minutou ticha. Společně pak lidé zapálili svíčky, které někteří položili u místa tragédie, další šli průvodem k pamětní desce umístěné na kapli Rozeslání apoštolů, u níž je poté umístily společně s věnci.

„Interiér kaple jsme vyzdobili bílými květy, tak jako na pohřbu v roce 1962," dodala organizátorka akce a kronikářka obce Radvanice Marta Ocelková.

Hrůza všech hrůz. Co se stalo před 50 lety v Radvanicích?

Pro malou vesnici na Přerovsku to byl jeden z nejhorších okamžiků v historii.

Patnáctého srpna roku 1962 se nad obcí zlověstně zatáhly mraky a spustila se bouřka.

Ve zděném přístřešku nedaleko požární nádrže se před ní chtěly ukrýt děti z Radvanic a okolních obcí, které se sem přišly vykoupat. Do jejich skrýše ale udeřil blesk a zapálil ji.

Neštěstí si vyžádalo šest lidských životů. Při tragédii zemřely děti ve věku od 13 do 17 let, z toho čtyři chlapci a dvě dívky. Místní tuto událost popisují jako „hrůzu všech hrůz".

Z Radvanic zahynuli čtrnáctiletá Irenka Vymětalíková, sedmnáctiletý Miroslav Fildán, šestnáctiletý Stanislav Kořínek a o tři roky mladší Otakar Linhart.

O život přišla také čtrnáctiletá Jaruška Velechová z Prosenic a poslední oběť – šestnáctiletý Bořivoj Libiger – pocházel z Lazník.

Jak popisuje tuto událost obecní kronika?

„Jediný hoch, který v době úderu blesku seděl na zídce volné stavby, katastrofu přežil. Za krátkou dobu po úderu blesku šel občan z Buku do Radvanic, který zaslechl volání o pomoc tohoto mladíka, ihned přivolal občany radvanské, bylo zavedeno umělé dýchání, neprodleně přijela pohotovost z přerovské nemocnice, ale vešekerá lidská pomoc byla marná. Životy zachráněny nebyly," píše se v kronice.