Pietní setkání uspořádal Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a stejně jako každý rok bylo jeho součástí také putování bojištěm. Trasu lemovanou pomníčky zvládla letos více než stovka milovníků historie.

Velká část z nich přijela na kole, někteří však – jako třeba „rakouští vojáci“ v uniformách, zvolili raději procházku.

Historie se opakuje. Přicházejí, stejně jako tenkrát, se zpožděním,“ komentoval Jiří Jemelka z Komitétu pozdní příchod „rakouských vojáků“ v historických kostýmech, kteří dorazili na místo pietního aktu pěšky a mezi posledními. Narážel tak na vlastní průběh slavné prusko – rakouské bitvy, která pro Rakousko skončila fiaskem kvůli vážným strategickým chybám.

„Prusové poznali, že se od Olomouce přesouvá značné množství rakouského vojska, a rozhodli se přetnout jeho trasu a obsadit v Přerově mosty, železniční uzel a telegraf. Naopak rakouský generálmajor Rothkirch operace Prusů považoval za pohyb vlastní boční záštity. Ta se však trestuhodně zdržela delším odpočinkem v Dubanech,“ přiblížil tragické omyly rakouského armádního sboru Jemelka.

Podle jeho slov byly během bitvy ztráty na obou stranách vysoké. „Za dvě hodiny zůstalo ležet na bojišti pět set vojáků, k tomu je třeba přičíst další stovky raněných a obětí cholery, která zde později propukla,“ shrnul Jemelka.

Jak dodal, byl už rok po bitvě zbudován za Tovačovem pomník, který se u silnice směrem na Olomouc nachází dodnes. Na desce pomníku jsou dnes již nečitelná jména téměř 300 rakouských vojáků, kteří během bitvy zahynuli. Armádní sbor přitom ze sedmdesáti procent tvořili právě čeští vojáci.

„Tento pomník bychom chtěli opravit a požádali jsme proto o finanční příspěvek ministerstvo obrany,“ dodal k tomu místostarosta Tovačova Pavel Bezděk.

Zástupci obce a Komitétu pro udržování památek v sobotu slavnostně odhalili nové informační panely u pomníku. Na nich si budou moci návštěvníci přečíst výklad k historii prusko – rakouské bitvy a to, jaký význam měla pro celou Evropu. Na jedné z tabulí jsou uvedena také všechna jména obětí bitvy.

Obec hodlá nechat spravit také další připomínku slavné události – mohylu pruskému majoru Eduardu von Behrovi. Ta se nachází v polích, poblíž takzvaného Bezedného dolu.

„Oprava si vyžádá náklady 150 tisíc korun, požádali jsme tedy také o příspěvek ministerstvo obrany,“ uzavřel Bezděk.