Získalo díky ní nejen moderní výukové prostory, ale i novou techniku. V komfortnějším prostředí je dnes i minizoo pro zájmovou činnost.

„Modernizace se týkala hlavně výukových místností a po několika desítkách let se konečně změnily také ubikační prostory pro zvířata, která jsou nezbytná pro naši přírodovědnou činnost. Ve staronovém zařízení je několik moderních učeben, přestože jsme prostory nerozšiřovali,“ řekl Ivo Růžička, vedoucí Střediska chovatelství a ekologické výchovy Bios.

Kromě nové výukové haly či studovny získali malí badatelé učebnu pro poznávání přírodních zákonů, která dosud chyběla.

„K výuce slouží expozice minerálů a hornin, ale i moderní mikroskopy nebo interaktivní tabule. V novém stylu je i expozice zvířat - jsme totiž jedna z mála minizoo pro zájmovou činnost, máme zde zvířata z celého světa a děti se učí, jak je chovat,“ poznamenal.

Chovy v domácnostech jsou podle něj často problematické, a pokud děti nemají doma vlastní zvířátko, mohou si na ně „sáhnout“ právě tady.

V Biosu spatří akvarijní ryby z celého světa, ale i exotické plazy. Největším hadem v expozičních teráriích je hroznýš královský.

„Školám v celém kraji nabízíme téměř šest desítek výukových ekologických programů, ve kterých se propojuje teorie s praxí. K výuce slouží i venkovní areál a mikrobiotop louka, rybník, les. V těsném sousedství se nachází Národní přírodní rezervace Žebračka,“ přiblížil.

Proměna za 8 milionů

Rekonstrukce prostor budovy, která se nachází v klidné v lokalitě poblíž parku Michalov a Laguny, začala loni v srpnu a stavební práce byly u konce v prosinci.

„I s projektovou přípravou máme za sebou dva hektické roky. Naštěstí i rodiče pochopili, že je rekonstrukce přínosem a vyšli nám vstříc. Některé činnosti jsme během oprav přesunuli na Atlas,“ popsala nelehké období ředitelka SVČ Atlas a Bios v Přerově Blanka Mašková. Výhodou je podle ní i nová plošina, která nyní umožňuje bezbariérový vstup do budovy.

Na rekonstrukci, která přišla na bezmála 8 milionů korun, se podařilo získat evropskou dotaci a částkou ze svého rozpočtu přispěl i Olomoucký kraj.

„Jsou to dobře vynaložené peníze a nové vybavení určitě zvýší kvalitu služeb, které Středisko volného času Atlas a Bios poskytuje. Prostory využívají nejen děti z Přerova, ale i ze širokého okolí,“ uzavřel náměstek olomouckého hejtmana Ladislav Hynek.