V lokalitě se buduje biocentrum, které má navazovat na přírodní památkovou rezervaci Žebračka.

„Projekt realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny. V současné době zde probíhá rozsáhlá výsadba keřů a dřevin - například lip, habrů, dubů a dalších druhů,“ upřesnila Svatava Doupalová z přerovského magistrátu, která má na starosti péči o dřeviny a zeleň.

Nový bio prostor vzniká na pozemcích ve vlastnictví města a Olomouckého kraje. Pozemek, jenž se dříve využíval na sběr sena, se změní v louku s několika remízky.

Slunečné počasí láká ven. Ilustrační foto.
Konec týdne má být slunečný, na koupání to ale nebude

Nové biocentrum v Kojetíně za 30 milionů

Do záchrany přírody a obnovy jejích prvků investují města a obce na Přerovsku nemalé finanční prostředky. Například v Kojetíně v těchto dnech vzniká na louce vedle střelnice biocentrum za zhruba 30 milionů korun - tato investice je plně hrazena ze Státního fondu životního prostředí.

„Na rozloze zhruba deseti hektarů vznikne rybník, soustava několika tůní a meandrujících potůčků. Vodní prvky budou napájeny z mlýnského náhonu. Lokalita bude také osázena původními dřevinami. Cílem je navrátit krajině původní ráz,“ přiblížil projekt kojetínský starosta Leoš Ptáček.

Biocentrum vzniká na místě stávajících mokřad a má sloužit k zadržení vody. Kromě toho je určeno i místním obyvatelům k relaxaci. „Součástí projektu je rovněž naučná stezka nazvaná Biocentrum Kojetín, která bude dlouhá asi dva a půl kilometru. Pokud to počasí dovolí, projekt by měl být dokončený v polovině července,“ nastínil.

Dagmar Rozkošná