„Zabývali jsme se zhruba čtyřmi desítkami průtahů, soudce je ale vinný jen zčásti. Výsledkem kárného řízení je, že mu bude na čtyři měsíce snížen plat o patnáct procent,“ informoval mluvčí Nejvyššího správního soudu František Emmert. Podle něj kárný senát minulý týden potrestal stejným způsobem také soudkyni Městského soudu v Praze Milenu Němcovou.

„Ta bude brát osmnáct měsíců o čtvrtinu nižší mzdu,“ vysvětlil Emmert. Soudkyně prý před kárným senátem stanula už loni a za průtahy ve třiceti trestních věcech jí soud uložil snížení platu o 15 procent, a to na čtyři měsíce. „První trest ještě nebyl zahlazený, a tak mohl nyní senát uložit přísnější postih. Důvodem byly opět průtahy,“ konstatoval.

Zástupce předsedkyně Okresního soudu v Přerově Jan Novák uvedl, že za posledních deset let se kárný senát NSS podobným případem přerovské justice nezabýval. „V této konkrétní věci jde o to, že soudce Beneš nepožádal včas o prodloužení lhůty k rozhodnutí. Byla to kombinace několika důvodů, které vedly k průtahům v řízení,“ vysvětlil. Nejednalo se přitom o jednotlivé kauzy, ale o desítky případů.

Měl toho prý hodně a nepohlídal si lhůty

Soudce Pavel Beneš se k rozhodnutí kárného senátu nemohl pro Přerovský deník vyjádřit, protože je momentálně v lázních. „Své vyjádření nám dal na veřejném slyšení, kdy své jednání zdůvodnil tím, že toho měl hodně a nepohlídal si lhůty,“ konstatoval mluvčí NSS František Emmert.

Jak pokárat soudce?

Nejvyšší správní soud je podle současné právní úpravy první a jedinou instancí pro projednávání kárných žalob na soudce, státní zástupce a soudní exekutory. Proti uloženému trestu se přitom lze bránit pouze prostřednictvím ústavní stížnosti. Jak uvedl mluvčí Emmert, zabývá se kárný senát podněty kvůli průtahům každý měsíc.

„Neřešíme pouze tyto věci, ale i mnohem závažnější pochybení soudců či státních zástupců. V případě těch závažnějších – třeba nadržování nebo alkoholismu může být soudci odebráno až třicet procent platu na dobu jednoho roku, při opakovaném jednání je mu krácena mzda o třicet procent po dvou let,“ řekl.

Kárná provinění můžou být i velmi závažná, jako v případě státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství Eleny Votavové. Ta byla v roce 2009 odvolána z funkce kvůli svým kontaktům na osoby, pohybující se v kriminálním prostředí. Na průtahy soudního řízení si v Přerově v devadesátých letech stěžoval například disident Vladimír Hučín, který několik let usilovat o očištění svého jména v souvislosti se zbytkovými tresty, které mu zůstaly v souvislosti s jeho vězněním za totality.