„Město má jen omezené nástroje, jak počet ubytoven regulovat. Rozhodli jsme se alespoň zabránit vzniku nových v prostorách, které k tomu nebyly určeny, a to stavební uzávěrou," shrnul náměstek přerovského primátora Dušan Hluzín (TOP 09), který má na starosti sociální oblast.

Je to ale jen částečná „náplast" – stávajících ubytoven se totiž omezení nijak nedotkne. „Jedinou nadějí, že se tento byznys provozovatelům v budoucnu nebude vyplácet, je novela zákona o hmotné nouzi," zmínil.

Vyplácení doplatku na bydlení v ubytovnách se díky tomu zřejmě omezí. Doplatek by měl podle novely poskytovat stát provozovatelům ubytoven na prostor, a ne na počet lidí, žijících v jednom bytě. Výše nájemného má být maximálně podle částky v místě obvyklé.

Co sledují kontroloři?

Jenže, než se „pohnou ledy", chvíli to potrvá – a do té doby městu nezbývá, než provádět v ubytovnách pravidelné kontroly. Jedna taková za přítomnosti hasičů, policie a sociálních pracovníků proběhla nedávno ve dvou ubytovnách v Dluhonské ulici.

„Zajímají nás volné únikové cesty, dostatek hasicích přístrojů a hydrantů, nouzové osvětlení a označení hlavních uzávěrů energií a přístupových cest k nim," uvedl Jaroslav Symerský z Hasičského záchranného sboru v Přerově, který kontroly v ubytovnách provádí.

„Za správní delikt může provozovatel dostat pokutu až do 500 tisíc korun, obvykle se ale pokuty pohybují kolem 10 tisíc," zmínil.

Lidé v Přerově mají ze vzniku dalších ubytoven strach. Kvůli obavám z toho, že vznikne další také v bývalém hotelu Strojař, se dokonce město rozhodlo objekt odkoupit od armády za 40 milionů korun. Přestože jeho využití stále není jasné. Podle šetření magistrátu dnes žije v ubytovnách přes šest set lidí, z toho je více než stovka mimopřerovských.

Čtenáři ukázali, kde vidí slabiny města

Hlasovali jste: Co vás nejvíce trápí v Přerově? 1. Sociální ubytovny 700
2. Odchod mladých lidí z Přerova 222
3. Vysoká nezaměstnanost 189
4. Katastrofální doprava 162
5. Nedokončená protipovodňová opatření 8
6. Možná výstavba spalovny v Přerově 7

4 události minulých 4 let aneb Tyršův most je nový, obchvat stále nic1. Stavba nového Tyršova mostu, který byl uveden do provozu 8. května 2012, je bezpochyby největší událostí posledních let. Autorkou přemostění je architektka Alena Šrámková. Sochy zubra, ptáka a stromů se ale staly terčem kritiky.
2. Vrtulníková základna v Přerově na podzim roku 2013 skončila. Dopravní vrtulníky se přesunuly do Náměště nad Oslavou, ale o práci přišly kvůli zrušení letecké základny stovky lidí.
3. Největší kauzou, která hýbala Přerovem v uplynulých letech, bylo stíhání primátora, jeho prvního náměstka, dvou radních a dvou úředníků magistrátu v souvislosti s předraženými zakázkami na radnici.
4. O slávu Přerova se postaral v roce 2012 a 2013 objev slavné archeologické lokality Na Marku – byly nalezeny základy kostela sv. Marka a bratrské školy, ve které působil J. A. Komenský.