Pomoc bezdomovcům začne od listopadu poskytovat přerovská charita, která má s obdobnými projekty zkušenosti. Zajišťuje ve městě pečovatelskou službu, domácí hospicovou péči, ale zřídila i romské komunitní centrum nebo poradnu pro dlužníky.

O lidi bez přístřeší se v Přerově staral více jak dvacet let Český červený kříž. Po zániku ubytovny pro bezdomovce u výstaviště, která musela být kvůli záměru investora zrušena, hledalo město cesty, jak tyto služby nahradit. Nové nízkoprahové centrum Lorenc bude sídlit v prostorách, kde je dnes sedárna pro bezdomovce, služby pro klienty se ale rozšíří.

„Charita poskytne v pronajatých prostorách podmínky pro osobní hygienu, bude zde sociální zařízení, sprcha, ale i potravinová banka, takže lidé mohou v případě nouze dostat i stravu,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS). Hlavní náplní nízkoprahového centra Lorenc bude ale snaha vrátit lidi bez přístřeší do normálního života.

„Nízkoprahové denní centrum se snaží klienty navrátit do normálního života tím, že pozná jejich situaci a může jim doporučit další kroky - například sehnat provizorní bydlení nebo práci v rámci města,“ vysvětlil Petr Kouba.

Centrum Lorenc podle něj teď čeká na zařazení do sítě sociálních služeb a bezdomovcům má začít pomáhat už od listopadu. Jeho činnost má být hrazena ze státních peněz a částečně i z prostředků města.

Charita Přerov už požádala o poskytnutí mimořádné dotace na provoz. Náklady na personální zajištění bude město hradit ze svého, a to částkou 250 tisíc korun.

„Dáme tyto prostředky z našeho rozpočtu, což je od nás vstřícný krok nové sociální službě,“ doplnil Petr Kouba.

Přístřešky k zapůjčení, i pro páry

Pro bezdomovce, kteří nebudou chtít nízkoprahové centrum z různých důvodů využít, pořídí město za 80 tisíc korun dvacet iglú, ve kterých mohou v tuhých mrazech přespat. Osmnáct z nich bude pro jednotlivce, dva pro páry.

Bezdomovci budou mít iglú pouze ve výpůjčce.

„V částce na zakoupení přístřešků je zahrnutý i nákup stroje na čištění a dezinfekčních prostředků,“ upřesnila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

V současné době je ve městě šestadvacet bezdomovců, z toho dvaadvacet mužů a čtyři ženy. Většina jich žije venku více jak pět let.

Projekt nazvaný „iglou“ nabízí podle výrobce jen nouzový sezónní přístřešek. Jedná se o malý tunel z polyetylenové pěny a hliníkové fólie, který je nehořlavý a skládací. Obydlí se vyhřívá lidským teplem a teplota uvnitř je až o 18 stupňů Celsia vyšší oproti venkovní teplotě.