Projekt „iglou“ nabízí podle slov výrobce jen nouzový sezónní přístřešek. Jedná se o malý tunel z polyetylenové pěny a hliníkové fólie, který je nehořlavý a skládací. Obydlí se vyhřívá lidským teplem a teplota uvnitř je až o 18 stupňů Celsia vyšší oproti venkovní.

Radnice nechce, aby v Přerově vznikla stanová městečka a všichni bezdomovci se shlukovali na jednom místě - proto provizorní obydlí rozmístí v různých částech.

„O tom, kde se bezdomovci zdržují, budou vědět jak pracovníci sociálního odboru, tak městští strážníci, takže budou tato místa pod kontrolou,“ shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Přístřešky pro bezdomovce jsou podle ní nyní uskladněny v novém nízkoprahovém centru Lorenc v ulici U Bečvy.

„Pravidla pro jejich vydávání teprve dolaďujeme, ale zájemci budou včas informováni o prostranstvích, na kterých budou moci iglú rozložit. Předpokládáme, že to bude mimo centrum, spíše v okrajových částech,“ řekla Marta Šintáková, vedoucí oddělení sociální prevence přerovského magistrátu.

Pouze ve výpůjčce

Bezdomovci budou mít iglú pouze ve výpůjčce. „V částce na zakoupení přístřešků je zahrnutý i nákup stroje na čištění a dezinfekčních prostředků,“ upřesnila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

A kolika lidí se problém bezdomovectví aktuálně týká? Město se už na jaře zapojilo do projektu, jehož cílem bylo spočítat v Přerově lidi bez domova. Šetřením zjistilo, že je v současné době ve městě 26 bezdomovců, z toho 22 mužů a 4 ženy. Většina jich žije venku více jak pět let.

Jedná se o lidi, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí, nebo nemohou žít v ubytovnách, nebo využít registrovanou sociální službu azylových domů. Většinou totiž nejsou schopni dodržovat jakýkoliv ubytovací řád.