Místa vytipovali přerovští strážníci, kteří na asociály při pochůzkách denně narážejí.

„Kromě okolí supermarketů, které patří už k tradičním místům, bezdomovci v poslední době rozšířili své teritorium - posedávají třeba u Strojaře, v blízkosti školy na Trávníku, ale na jejich brlohy jsme narazili i u Laguny,“ přiblížil zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Hlídky městské policie při pochůzkách narážejí i na bezdomovce, kteří pod vlivem alkoholu narušují veřejný pořádek či občanské soužití.

„Často se chovají nepřístojně. Dopouštějí se verbálního i fyzického napadání a obtěžují ostatní občany. To je také jeden z hlavních důvodů, proč je třeba rozšířit zákaz i o další místa,“ vysvětlil šéf strážníků Omar Teriaki.

Podle něj se nedá předpokládat, že by strážníci bezdomovcům vypisovali pokuty, protože by se to zcela míjelo účinkem. Jedinou možností je krabicové víno nebo láhev destilátu zabavit.

„Destilát jde do správního řízení, alkohol s rychlým způsobem kvašení je zlikvidován. V současné době je to ale jediný způsob, který má efekt,“ potvrdil Miroslav Komínek.

Odebrání alkoholu je pro bezdomovce citelnou hrozbou.

Zákaz u majáku i Přerovanky

Bezalkoholové zóny zavedlo město Přerov koncem roku 2011, kdy vešla v platnost vyhláška zakazující popíjení v osmadvaceti lokalitách.

„Patřila k nim především prostranství u marketů, kostelů a hřišť, ale i konkrétní ulice a místa, která se v té době stala vyhledávanou destinací pijanů,“ vzpomněla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Pokud v prosinci záměr radních podpoří i zastupitelé, rozšíří se od nového roku seznam zakázaných lokalit o celé nábřeží Protifašistických bojovníků, nábřeží Edvarda Beneše, ale i okolí městského rybníku, dvorní trakt v Kozlovské ulici, kde se nachází Rákosníčkovo hřiště, nebo prostranství u hotelu Strojař. I tady se v poslední době často a rádi zdržují přerovští bezdomovci.

Alkohol ale nebudou moci lidé bez přístřeší popíjet ani v blízkosti parčíku s majákem či u nedalekého ústí mlýnského náhonu Strhanec. I tady totiž po nich často zůstávají prázdné láhve.

„Do výčtu lokalit jsme nově zařadili také Pasáž mezi ulicemi Kratochvílova a Palackého a parčík před Přerovankou v Kainarově ulici, protože i toto jsou oblíbená místa lidí, kteří holdují popíjení venku,“ uzavřel přerovský primátor Petr Měřínský.