Beňov
Rok založení: 1365
Počet obyvatel: 683
Zajímavosti: Stromem roku 2007 se stala Stojanova Lípa z Beňova na Přerovsku. Pro strom, který se jmenuje po beňovském rodákovi arcibiskupovi Antonínu Cyrilu Stojanovi (1851 - 1923), hlasovala skoro třetina lidí, kteří se do soutěže zapojili a vítěznému stromu přišlo rekordní množství hlasovacích a dárcovských sms v počtu 22 571 hlasů. V roce 2007 bylo její stáří 122 let, obvod kmene čtyři metry a výška dosahovala 22 metrů. V publikaci Památné stromy Olomouckého kraje je zapsána pod pořadovým číslem 58 lípa z obce Beňov Stojanova lípa - lípa malolistá. Zdroj: www.benov.cz

Významné osobnosti:
* Antonín Cyril Stojan (1851 - 1923) - moravský římskokatolický duchovní a politik, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský v letech 1921 -1923.
* Rudolf Lukaštík (1894 - 1979) - rodák z Beňova byl jedním z pilířů Sokola v Přerově a celé tehdejší Československé republice. Jako účastník prvního a druhého odboje byl několikrát vězněn. V Přerově nese jeho jméno jedno z nábřeží
*Rudolf Macháček (1897 – 1969) - komeniolog a vlastivědný pracovník, hudebník, pedagog, publicista. Dlouholetý člen pěveckého spolku Přerub
*Čestmír Olehla - narodil se v roce 1958 v Beňově, je známý jako veterinář a velký trenér koní. Rukama mu prošla spousta jezdců - ať už dnes legendární Josef Váňa, nebo zahraniční - Peter Gehm, Paul Eddery nebo Gary Hind. Koně v jeho péči vyhráli více jak 500 dostihů v Česku, Německu, Polsku, Rakousku, Itálii nebo Slovensku

Tip na výlet:
Ke kapli i památníku
na procházce po obci Beňov

Dominantou obce Beňov je barokní kostel svatého Františka z Assisi. Západní okraj obce zdobí barokní kaple svatého Floriána z 18. století. V obci byl postaven Památník věnovaný památce zdejšího významného rodáka a to arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Památník stojí v místech kde se nacházel arcibiskupův rodný dům. V Beňově se také nachází malé muzeum, kde je možno zhlédnout dochované předměty z doby života tohoto rodáka, který se významně zasloužil o založení poutních a excercičních domů na Svatém Hostýně a na Velrehradě.

Škola je v obci od roku 1885
Obec Beňov se může pyšnit školou s dlouholetou tradicí. Její základní kámen byl položen 30. června 1885 a stavba byla dokončena 17. října téhož roku. V roce 1907 byla škola rozšířena na trojtřídní a vyučování zde probíhalo až do roku 1983. Výuka byla ale načas přerušena a děti dojížděly do nedaleké Horní Moštěnice. Po devíti letech se znovu otevřela jednotřídní základní škola s prvním a druhým ročníkem a v roce 1995 ji začaly navštěvovat děti od první do páté třídy.
Základní a Mateřská škola v Beňově je typem venkovské málotřídky se všemi ročníky prvního stupně. Žáci, kteří ji navštěvují, jsou většinou místní. Součástí školy je i jídelna, družina a mateřinka, kterou v současnosti navštěvuje 20 dětí. 

V Beňově se daří spolkům
Beňov je vyhlášený díky bohaté spolkové činnosti - velmi aktivní je zdejší organizace Českého zahrádkářského svazu, která v minulých letech pořádala třeba Beňovský slivkošt - degustační soutěž pálenek a likérů. V obci ale působí i Tělocvičná jednota Sokol Beňov, Jezdecký oddíl Haná - Prusy a nebo Sbor dobrovolných hasičů. Ten v letošní roce oslaví 130 let své existence. V Beňově působí také Honební společenstvo Beňov – Prusy, dále Rybáři Beňov a nebo Českomoravské myslivecké sdružení Beňov - Prusy. 

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in