Kráčející bagry rozhrnují štěrkové nánosy a vodohospodáři provádějí také kompletní prohlídku a servis jezové konstrukce. Techniku Povodí Moravy mohou lidé spatřit na několika místech.

Bagry se pohybují jak v nadjezí samotného jezu, tak v okolí železničního mostu. V posledních dnech probíhaly práce také U Loděnice a poblíž Tyršova mostu.

Stavba průpichu u přerovského nádraží, 26, července 2021
Stavba průpichu: takto se teď chodí kolem nádraží

„Snížení hladiny na jezu vytváří pro rozhrnutí nánosů štěrku optimální podmínky. Cílem je obnovit kapacitu průtočného profilu a připravit koryto řeky na pravidelný jarní ledochod na Bečvě. Očekáváme, že bude po loňských říjnových povodních štěrku mnohem více než v předchozích suchých letech,“ odhaduje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Rozhrnování nánosů štěrku má zvýšit průtok a snížit tak riziko povodní. Přemístěné nánosy se při vyšších průtocích přirozeně pohybují dále po toku, kde budou znovu sedimentovat. Do koryta řeky se voda znovu vrátí v pátek 30. července.

„Přerovský jez slouží k zadržování a vzdouvání vody. Z nadjezí probíhá odběr vody pro průmyslové využití. Vzdutá hladina umožňuje v intravilánu Přerova rekreační využití celého nadjezí, provozování plavby a vodních sportů,“ upřesnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.