Do dnešních dní se stará o provoz a údržbu sportovních areálů akciová společnost Teplo Přerov, jejíž hlavní náplní zůstane pouze dodávka tepla a teplé užitkové vody do domácností ve městě.

Město Přerov má se společností Teplo uzavřenou „smlouvu na poskytnutí dotace“ na provoz sportovišť.

Ta ale skončí ke 30. dubnu příštího roku, protože už neodpovídá evropské legislativě v oblasti veřejné podpory.

„Museli jsme tedy najít jinou vhodnou formu, jak tato zařízení provozovat. Zvážili jsme všechna pro a proti a navrhli založit novou společnost Sportoviště Přerov se stoprocentním podílem statutárního města. Fungovat by měla začít od 1. května příštího roku,“ vysvětlil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO), který je pověřen sepsáním zakladatelské listiny formou notářského zápisu.

Pracovníci Tepla, kteří dnes zajišťují provoz sportovišť, by měli přejít pod hlavičku nově založené městské společnosti.

Do funkce jednatele byl navržen zastupitel za ODS Jaroslav Hýzl, do dozorčí rady pak Pavel Piňos, Zora Zahradová a Petr Kopřiva.

Erudice, ne stranická knížka

A právě personální obsazení vedení nové společnosti kritizují opoziční zastupitelé. Vadí jim i to, že dostali materiál na stůl takříkajíc „za pět minut dvanáct.“

„Problematika je známa už dlouho a na Radě města jsme o ní jednali v březnu. Dnešní primátor města Petr Měřínský měl předložit do začátku dubna analýzu, což učinil až v říjnu. Je škoda, že je potřeba přistoupit na krizový scénář a řešit tuto věc až teď,“ konstatoval zastupitel Jan Horký (SpPP), který působil v bývalém vedení města jako radní.

Rozpaky panují i kolem personálního obsazení vedení nové společnosti.

„Aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, nový jednatel by měl být vybrán ne na základě politické knížky, ale měl by to být manažer s odbornou erudicí,“ soudí.

Podobně to vnímá i lídr opoziční strany Za prosperitu Přerova a jeho místních částí Radek Pospíšilík.

„Na to, jak dlouhý na to byl čas, je to šité trochu horkou jehlou. Nejsem si ani jistý tím, zda se podaří zajistit tak kvalifikované odborníky, jaké měla společnost Teplo,“ zhodnotil.