„Z preventivních důvodů provádíme těžení problematických nánosů v lokalitě u loděnice, kde jsou nasazeny dva kráčející bagry," uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková

V letošním roce se pracovníci přesunuli výjimečně i na lokalitu u jezu Přerov.

„Tady jsme již v minulém roce při srážce sledovali obrovský nános. Dá se říct, že jsme si na to připravili veškeré prostředky," řekl vedoucí provozu Přerov David Čížek. U jezu pracovali pomocí dvou velkých pásových bagrů.

Až 6000 tun nánosů

Povodí Moravy předpokládá, že odtěží pět až šest tisíc tun nánosů, a tím zvýší průtočný profil a kapacitu koryta řeky Bečvy. Jedná se o preventivní přípravu koryta na zimní a jarní ledochody.

„Práce v tomto rozsahu je v regionu docela ojedinělé, šterkonosných toků jako Bečva moc nemáme, takže i charakter akce je unikátní," doplnil Čížek.

Srážka jezu potrvá do pátku 31. července, kdy začne opětovné napouštění jezové zdrže.

„Musíme nahromadit materiál ke břehu, aby byl v dosahu pro techniku, která z něj bude pracovat. V pátek zvedáme jez a končí srážky, to znamená, že začneme napouštět nadjezí a už se nemůže pracovat z vody, pouze ze břehu. Hromady šterkopísku budou další týdny postupně vynášeny a odváženy," uzavřel Čížek.

Odstraňování kmenů

Mimo tyto práce, pracovníci sbírají odpady z toku a odstraňují kmeny z celoročně nedostupných částí koryta. Provádí také nezbytné stavební udržovací práce na jezovém tělese.

Akce probíhá s udělením výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů. Samotný způsob provádění prací byl mimo jiné projednáván s vládními i nevládními organizacemi ochrany přírody. Po stránce ekologické na danou akci dohlíží odborný biologický dozor, který monitoruje vypuštěné nadjezí jezu Přerov a dle potřeby upravuje postup prací.