„Odstávka na jezu potrvá až do 27. července, dvou hodin odpoledne. Jedná se o preventivní opatření proti povodním a vybřežení v době zvýšení hladiny řeky,“ shrnul mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle něj se bagry pohybují v celé jezové zdrži.

„Těžká technika rozhrne štěrky v korytě řeky a přemístěné nánosy pak budou při vyšších průtocích přirozeně transportovány dále v úseku Bečvy níže po toku, kde budou znovu sedimentovat. Jde o léty osvědčený systém preventivní ochrany města před povodněmi,“ dodal. Celá akce probíhá podle platného manipulačního řádu vodního díla.

„Po dokončení prací a kontrole začneme vodní dílo opět napouštět. Na správné dodržování ekologických zásad bude po dobu celé akce dohlížet biologický dozor,“ řekl.