„Kostra pochází ze starší doby bronzové, to znamená z období zhruba 1 600 let před naším letopočtem. Jednalo se o dospělého muže, a když jsme kostru vyzvedli ze země, našli jsme pod ní keramické nádoby z vypálené hlíny ze stejného období. Nacházely se hned vedle dvou kamenných podložek, které sloužily pravděpodobně k drcení obilí, “ přiblížila Pavlína Kalábková, vedoucí sekce archeologie katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Podle jejích slov se podařilo v této části Předmostí odkrýt pozůstatky pravěkého sídliště s celou řadou objektů, dokládajících život nejstarších zemědělců.

„Našli jsme zde zásobnice na obilí, zlomky keramických nádob, ale i kostěná šídla a přesleny. Zajímavostí je i prasečí čelist nebo říční škeble,“ vyjmenovala.

Že se badatelům v Předmostí podařilo odkrýt polykulturní lokalitu, bohatou na nálezy z nejrůznějších historických epoch, potvrzuje i objev dvaceti kostrových hrobů, jejichž stáří se odhaduje na 4 tisíce let. Archeologové je odkryli už dříve v jiné části předmostské lokality.