Výzkum ve sklepení domu zahájil už v devadesátých letech Jiří Kohoutek z Ústavu archeologické památkové péče v Brně. Bádání ale pokračovalo i v novém tisíciletí.

„Jedná se o nejdéle prováděný průzkum na území jedné parcely jednoho domu v Přerově. Trvá s přestávkami od roku 1998 až do dnešní doby,“ zmínil přerovský archeolog Zdeněk Schenk. Smyslem návratu do této lokality je prozkoumat dosud neznámá zákoutí domu.

Čím je objekt na Horním náměstí tak významný? Pro Přerov hlavně ojedinělými doklady osídlení ze starší doby kamenné, které potvrzuje soubor nalezených pazourkových nástrojů.

„Svědčí o tom, že byla tato poloha města osídlena již ve starší době kamenné lovci z období mladého paleolitu,“ řekl Schenk.

Archeologové našli už před lety mezi pazourky čepele, nožíky a úštěpy z období 15 až 20 tisíc let před naším letopočtem.

Další doklady osídlení „kopce“ pak pocházejí z přelomu starší a střední doby bronzové, kdy se v prostoru Horního náměstí rozkládalo sídliště kultury větéřovské.

„Během nejnovějšího výzkumu jsme narazili na zahloubené sídlištní jámy a objekty. V jejich zásypech bylo nalezeno velké množství keramiky – například zlomky džbánků, koflíků, amfor a hrnků z doby 1600 let před naším letopočtem. Keramika je dokonale tvarovaná a má vyhlazený povrch. Ukazuje na zručnost tehdejších hrnčířů,“ přiblížil Schenk.

Nálezy na Horním náměstí v Přerově

Základy hradu staré 800 let

Nový průzkum ukázal i to, že osídlení této části města v mladší době železné keltskou kulturou mělo pouze epizodní ráz.

„Nejvíce nálezů pochází z období ranného středověku, tedy z 10. a 11. století,“ podotkl.

Archeologové v současné době dokumentují v lokalitě základy původního královského hradu z první poloviny 13. století, který se zde v minulosti nacházel.

„Jedná se o obdélný objekt o velikosti 21×10 metrů, který tvořil jádro původního hradu. Byl obehnán hradbou,“ uzavřel Schenk.

Bádání na parcele domu s č. p. 26 potrvá až do jara.

Bádání ve sklepení domu s číslem popisným 26 na Horním náměstí odkrylo čelo původního královského hradu a hradby