Je hodně dětí s příslušnými diagnózami?

Dětských ortopedických pacientů je v posledních letech stálý počet. Některé vady se včasným záchytem a léčbou daří vyléčit většinou do jednoho roku věku – například vrozené vykloubení kyčlí – a k léčbě ve vyšším věku jich mnoho nezbývá. Fakt je ten, že se dnes dětské ortopedické vady léčí časně, na druhou stranu se dost často nález u dětí věkem a růstem mění, někdy potřebují trvalou péči a opakované ortopedické výkony až do dospělosti, někdy i po osmnáctém roce věku.

Kolik pacientů v má dětská ortopedická ambulance a odkud?

Základní péči a záchyt ortopedických vad poskytují dětští lékaři a ortopedi v regionech. Naše ambulance slouží pro konzultace při nejistotě diagnóz nebo pro návrh léčby, eventuelně pro konzultace v průběhu léčby. Obrátit se na ni může kdokoliv odkudkoliv, jak lékaři, tak rodiče. V nemocnici Přerov operujeme veškeré diagnózy dětských ortopedických pacientů, a to ve spolupráci s profesorem Poulem. Velmi složité situace u nejmenších dětských ortopedických pacientů se operují na dětské ortopedii v Brně za asistence našich lékařů a doléčují se v Přerově, pokud je to po rodiče dopravně dostupnější. V jednom ambulantním dni vyšetříme asi 30 dětí s různou ortopedickou problematikou.

Proč se Nemocnice Přerov rozhodla otevřít tuto novou ambulanci?

Vyplynulo to z dlouholeté vzájemně výhodné spolupráce Ortopedie Přerov s prof. Poulem. Spolupráce vznikla už před lety ve snaze zajistit dostupnou superspeciali­zovanou komplexní péči pro pacienty z Přerovska, pro tyto vskutku nešťastné rodiny. Tato péče je jinak dostupná jen v Praze a v Brně. Přitom u nás se dá poskytovat v podmínkách příjemného, téměř domáckého prostředí menšího pracoviště. Využíváme možností Dětské ortopedie FN Brno s jejich špičkovým vyšetřovacím zařízením, jako je například unikátní laboratoř chůze, a s možností operovat i ty nejmenší děti, kde je potřeba například specielně vyškolených anesteziologů a anesteziologických přístrojů.

Museli jste pořídit pro dětské otropedické pacienty nějaké nové vybavení?

Náklady jsou jen personální. Naše nová služba je založena na letitých zkušenostech a erudici lékařů a využívá stávajícího vybavení ortopedie Přerov, která je špičkovým ortopedickým pracovištěm s operativou více jak 2500 případů za rok s velmi širokým odbornostním záběrem a nadstandardními výsledky.