„Procesní audit zkonstatoval to, že úřad je funkční. Jeho struktura byla ale nastavena v devadesátých letech, takže v mnohém neodpovídá požadavkům doby,“ shrnul Jiří Bakalík, tajemník přerovského magistrátu.

Dodal, že se vytvoří nová struktura magistrátu, která rozčlení odbory do čtyř skupin.

„Audit prokázal, že některá pracoviště jsou silně předimenzovaná a jiná ne. Je tedy reálné, že se přemístí pravomoci některých úředníků,“ zmínil se Bakalík.

Výsledkem může podle něj být i sloučení některých odborů. „Ze šestnácti odborů magistrátu může nakonec vzniknout pouze dvanáct,“ řekl tajemník. Uvažuje se například o sloučení odboru zemědělství s odborem životního prostředí.