„Na operační sál jsme pořídili moderní anesteziologický přístroj od firmy GE, který vylepší stávající vybavení. Novinkou je videolaryngoskop, používaný při intubacích pacienta, tedy při obtížném zajištění dýchacích cest. Novinkou jsou i vyhřívací podušky pod pacienty, které se používají při časově náročnějších operacích,“ prozradil primář oddělení ARO přerovské nemocnice Zdeněk Plhal.

Lůžkové oddělení se může nově pyšnit pěti dýchacími přístroji od firmy Dreger, které jsou považovány za špičky v oboru. Tyto plicní ventilátory slouží pacientům, kteří potřebují dechovou podporu. Nemocnice pořídila i dvě nová lůžka pro lepší polohování pacientů.

Oddělení má v současnosti pět resuscitačních lůžek, z toho jsou dvě v samostatných boxech. Přijímá nemocné po neodkladné resuscitaci v terénu nebo v nemocnici, ale i pacienty, kteří jsou bezprostředně ohroženi na životě - při upadnutí do bezvědomí, selhání krevního oběhu či dýchání a intoxikaci.

Zdejší lékaři ale zabezpečují anestezii také na dalších odděleních nemocnice - na chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, očním, ORL, urologickém i ortopedickém. Kromě toho poskytují pomoc při neodkladné resuscitaci v nemocnici, při akutní a chronické bolesti či při podávání analgezie při porodech.