Rozlehlý objekt v atraktivní části města během posledních desetiletí několikrát změnil vlastníka. V padesátých letech zde sídlila projektová firma, o něco později pak vojenský soud. Po převratu spadla budova do klína ministerstvu spravedlnosti a plánovalo se, že zde bude sídlit Krajské státní zastupitelství.

„Od povodní v roce 1997 ale objekt stále chátral a neměl žádné využití. Usilovali jsme tedy o jeho bezúplatný převod do rukou města, což se nám podařilo teprve v loňském roce,“ shrnul anabázi přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD). Ten upřesnil, že náklady na rekonstrukci se vyšplhají na sto milionů korun.

„Největším problémem jsou rozvody elektřiny a statické zajištění budovy. Objekt navíc od povodní před třinácti lety není vytápěný a prosakuje do něj spodní voda,“ shrnul současný stav František Zlámal z odboru rozvoje přerovského magistrátu. Podle něj teď probíhá výběrové řízení na zpracovatele studie, jenž načrtne dispoziční řešení prostor.

Přemístí se tam knihovna

Radní už mají jasno v tom, jak s majetkem naloží. Přemístí se sem z Žerotínova náměstí hlavní budova Městské knihovny, dále dětské oddělení v Palackého ulici a depozitní sklad knihovny, který čítá asi 20 tisíc svazků knih.

„Nám přesun do těchto prostor vytrhne trn z paty, máme totiž své pobočky roztříštěné na několika místech ve městě. Místnosti ve stávající hlavní budově jsou navíc stísněné,“ uvedl ředitel Městské knihovny v Přerově Pavel Cimbálník.

Ten považuje za hlavní výhodu přemístění skvělou polohu bývalého armádního objektu.

„Je v blízkosti nákupního centra a přímo u zastávky autobusu. Pro starší občany bude dostupnost lepší než teď, kdy musejí vystoupat strmý kopec,“ soudí.

V čtvrtém patře se usídlí odbor školství

Ve čtvrtém podlaží objektu má po rekonstrukci sídlit odbor školství a v přízemí se zase počítá s novou pobočkou CzechPoint. „Spojení knihovny s odborem školství považuji za ideální, my si tím určitě polepšíme. Teď jsme totiž namačkáni v jedné místnosti objektu v ulici B. Němcové,“ doplnila vedoucí odboru školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Podle primátora Jiřího Lajtocha má být studie na přesné využití prostor hotová koncem třetího čtvrtletí letošního roku. „Podle smlouvy máme povinnost uvést budovu do pěti let do funkčního stavu. Hledáme proto možnosti vícezdrojového financování této nákladné rekonstrukce,“ uzavřel.