Pro obec Beňov je Antonín Cyril Stojan dodnes nejvýznamnějším rodákem. Jeho památku připomíná nejen Stojanova lípa vedle místního kostela, ale i malé muzeum. Jsou v něm vystaveny především jeho osobní věci - vysvědčení, kancionály, obrazy, ale také ornáty, liturgické předměty, knihy nebo obrazy.

„Protože právě letos uplyne sto let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, rozhodli jsme se uctít jeho památku zhotovením sochy v životní velikosti. Autorem díla je sochař Jan Kozel a zpracoval ho podle předlohy olomouckého sochaře Josefa Hladíka. Ten ji vytvořil ve třicátých letech minulého století,“ přiblížil starosta Beňova Ivo Pitner.

Během slavnostní bohoslužby v místním kostele budou moci sochu poprvé obdivovat nejen místní, ale i přespolní, poutníci a další lidé, kteří dorazí uctít památku arcibiskupa Stojana.

close Socha Antonína Cyrila Stojana. info Zdroj: Se souhlasem obce Beňov zoom_in Socha Antonína Cyrila Stojana.

„O tom, kde přesně bude socha umístěna, mohli rozhodnout i obyvatelé Beňova, které jsme oslovili formou ankety. Variant bylo několik, ale nakonec zastupitelé schválili, že bude stát na paloučku u kostela. Zde ji ale budou moci lidé obdivovat až v příštím roce - podmínkou autora Jana Kozla totiž je, aby byla socha umístěna na 1,5 metru vysokém podstavci,“ řekl starosta obce. Na podstavec bude tedy socha přenesena až později.

Předlohou pro skulpturu Jana Kozla se stala práce sochaře Josefa Hladíka, který měl na počátku minulého století v Olomouci sochařsko-štukatérskou dílnu. Podílel se v minulosti třeba na rekonstrukci Arcibiskupského paláce v Olomouci, ale pracoval i na sochařské výzdobě Sarkanderovy kaple.