Je vůbec první ve svém oboru, kdo takto významné ocenění získal. Šrámková je právem označována za první dámu české architektury a podle svých slov se vždy snaží, aby každá stavba zapadla do „svého prostředí “.

Stejné je to i s Tyršovým mostem, který v minulosti patřil k chloubám Přerova. „Z ocenění jsem měla velkou radost. Ale to je vedlejší. Pro mě má mnohem větší význam to, že jsem vychovala spoustu lidí, kteří zůstali věrní architektuře,“ zmínila se Alena Šrámková, která nyní tento obor vyučuje na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Šrámková patří k představitelům architektonického směru, který bychom mohli nazvat jako minimalismus, a od sedmdesátých let minulého století navrhla celou řadu zajímavých staveb.

Mezi nejvýznamnější z nich patří třeba budova ČKD v Praze Na Můstku, Hlavní nádraží v Praze a pak některé věžovité stavby jako meteorologická stanice v Chebu nebo na Šeráku.

Známá architektka však o svých úspěších příliš nemluví. „Jsou to jen obyčejné domy, žádná velká díla,“ podotýká skromně. Do budoucna by si však, jak říká, chtěla splnit jeden velký sen. „Je to stavba domu fakulty architektury v Praze,“ prozrazuje. Návrh Tyršova mostu z dílny Aleny Šrámkové zklidnil bouřlivé emoce mezi obyvateli Přerova, kteří odmítali původní vítězný návrh na stavbu moderního díla s oblouky.

Lidé totiž chtěli, aby most zapadl do historické části města a někteří dokonce požadovali, aby se vrátil do své původní podoby.

Návrh architektky Šrámkové skončil v soutěži jako druhý a pro radní byl v podstatě kompromisním řešením. „Chci, aby nic nekřičelo, nesvítilo, a hlavně aby to zapadlo do svého prostředí. Podobně jsem uvažovala i při navržení Tyršova mostu,“ zmínila se Šrámková.

Právě proto chtěla zachovat i některé původní prvky přemostění – třeba sochy. Nový Tyršův most v Přerově bude mít tvar výškového oblouku.

Dominantu cesty mostem tvoří socha zubra s kruhem v nozdrách, která má podle Šrámkové původ v heraldice městského erbu. Tato socha je doplněna další skulpturou ptáka ve středu mostu, a třemi stromy na protější straně. Sochy z bronzu budou umístěny na soklech z umělého kamene. Mají být nasvíceny a osvětlení bude instalováno i v madle zábradlí.

„Chtěla bych být samozřejmě u toho, až se bude Tyršův most stavět, a sledovat průběh prací,“ dodává Šrámková. Přerovští radní hodlají začít se stavbou mostu už na jaře příštího roku.