„Teď a nebo nikdy jindy. Máme výjimečnou příležitost odhalit tajemství, ukrytá stovky let pod dlažbou, přes niž Přerované denně procházeli. Tato šance už se nemusí v budoucnu opakovat," takovými slovy shrnul význam právě probíhajícího výzkumu v Přerově archeolog Zdeněk Schenk.

Badatelé v pondělí ráno obsadili lokalitu Na Marku, kde se buduje druhá část jižního předpolí Tyršova mostu. S nadějí, že se jim splní další velký sen. Odkrýt základy bratrské školy, kde působili J. A. Komenský a Jan Blahoslav.

Archeologové měli přitom už jednou obrovské štěstí. Když se začalo na jaře stavět parkoviště v předpolí Tyršova mostu, narazili na základy původního kostela jednoty bratrské ze 16. století, po němž pátraly celé generace badatelů. Pro Přerov to byl „objev století".

Poté, co emoce trochu opadly, otevřely se před archeology další nezodpovězené otázky.

Podle zobrazení na starých vedutách Přerova z roku 1593 od Jana Willenbergera by se měla v těsném sousedství kostela nacházet i bratrská škola. V ní Jan Amos Komenský v letech 1608 až 1611 studoval a od roku 1614 do roku 1618 zde působil jako učitel.

Pro Přerov by to byl další unikát. Škola byla totiž centrem českých bratří a kromě Komenského zde působila i řada dalších významných osobností.

„Přikláněl bych se k názoru, že byla škola v místech za kostelem sv. Marka blíže k parčíku. Přímo na náměstí Na Marku je obrovský sklep a tam všude můžou tyto základy být," nastínil už dříve přerovský komeniolog František Hýbl.

V objektu se podle něj v minulosti nacházel špitál, sbor a škola. Kromě Komenského a Blahoslava zde působil také učitel a biskup jednoty Jan Lánecký, s jehož dcerou se měl Komenský původně oženit.

Najdou se klenby starých pivovarských sklepů?

Potvrdí se předpoklady, že se bratrská škola nachází v lokalitě Na Marku?

„Je zde velká naděje, že ano. Lokalita, kde bádáme, je navíc tradičním vyústěním jedné z městských bran. Nacházel se zde barbakán, tedy fortifikační prvek, jenž byl předsunutý před samotnou bránu. Věříme, že se nám podaří zachytit nejen základy barbakánu, ale i jedné z bran," řekl Zdeněk Schenk. Badatelé už při nedávných výkopech vodovodu v ulici Na Marku zachytili čelo barbakánu.

A jaké práce nyní v lokalitě probíhají? Po stržení původní dlažby se stavebníci dostali až do historie, staré zhruba dvě stě let.

„Zatím se stále pohybujeme na úrovni přelomu 18. a 19. století, jakmile ale do míst najede těžká technika, dostaneme se ještě hlouběji. Po stržení historické dlažby z první poloviny dvacátého století jsme zatím objevili pouze mince z období Rakousko-Uherska, ale také jeden fenik z roku 1759, tedy z dob Františka Lotrinského," upřesnil Zdeněk Schenk.

Archeologové si ale slibují i další zajímavé objevy.

„Očekáváme, že se nám podaří odkrýt klenby starých pivovarských sklepů, které mají projít rekonstrukcí. Ty byly v 19. století vyzděny do původního městského příkopu, jenž byl podél hradeb. Rádi bychom tyto stěny sklepů zdokumentovali," uzavřel.