„Objekt byl už delší dobu prázdný a chceme ho uvést do původního stavu. Po rekonstrukci v něm vznikne Spolkový dům tradic a řemesel, který se stane místem pro setkávání spolků,“ nastínil představy tučínský starosta Jiří Řezníček.

Obec získala na opravy dotaci od Olomouckého kraje a ministerstva zemědělství.

„V půdní části objektu vznikne stálá expozice a ve dvorním traktu pak výstava staré zemědělské techniky,“ upřesnil.

Archeologové, kteří v objektu v minulých týdnech prováděli výzkum, narazili na soubor keramiky pod podlahou jedné z obytných místností.

Části hrnců s výzdobou

„Jedná se o části hrnců s výzdobou, kterou tvoří široké obvodové žlábky a vlnice. Na zlomku jedné z výdutí hrnce se nacházela také plastická výzdoba se šikmými vrypy, typická pro toto období. Keramické těsto obsahovalo velké množství drceného grafitu, jenž se v té době využíval v hrnčířské výrobě,“ přiblížil archeolog Zdeněk Schenk z Muzea Komenského v Přerově.

Desítky kusů nalezené keramiky jsou vůbec nejstarším dokladem středověkého osídlení v centru Tučína.

„Má kontinuitu a podle předchozích výzkumů se koncentrovalo na levém břehu Tučínského potoka,“ poznamenal.

Dvě sídlištní jámy

Badatelé odkryli už v roce 2009 při úpravě příkopu polní cesty dvě zahloubené sídlištní jámy, které obsahovaly velké množství keramiky ze 12. století.

„Od domu je toto místo nálezů vzdálené asi dvě stě padesát metrů. Na stejném břehu potoka jsme objevili ještě starší doklady osídlení, které sahají do mladší doby bronzové a starší doby železné,“ řekl.

Pravěké i středověké osídlení břehů Tučínského potoka bylo v minulosti intenzivní. Nálezy potvrzují nejen keltské osídlení a stopy sídlištních aktivit ze starší doby římské, ale i pozůstatky období mladého paleolitu. Tučínská travertinová kupa a okolní minerální prameny totiž přitahovaly obyvatele už od dob pravěku.

Archeologické nálezy, které byly učiněny v Tučíně, se stanou součástí expozice v novém Spolkovém domě tradic a řemesel. Nejen obyvatelé obce, ale i jeho návštěvníci, se díky nim mohou seznámit s nejstarším osídlením Tučínského potoka.

„Výsledky výzkumů posledních let potvrzují, že mají být v Tučíně na co pyšní,“ uzavřel Zdeněk Schenk.