Po prvním odrytí zeminy narazili tento týden v úrovni dlažby kostela na nároží budovy zhruba z poloviny sedmnáctého století. Zda se ale jedná o přelomový objev bratrské školy, v níž působili Jan Amos Komenský či Jan Blahoslav, bude těžké dokázat.

„Objekt přiléhá ke kostelu z východní strany, ale musíme najít nějaký hmatatelný důkaz o tom, že se skutečně jedná o bratrskou školu. Stávající sondu nyní rozšíříme na úroveň vrstvy ze sedmnáctého století, a potom už budeme pokračovat ručně," přiblížil práce badatel Jan Mikulík.

Podle něj se budou archeologové snažit ze vzorků zjistit, o jaký objekt se jedná. „Dokazovat, že se zrovna v tomto místě nacházela bratrská škola, bude dosti složité. Narozdíl od kostela, který má svůj tvar, může existenci školy doložit například nějaký předmět, knoflík či mince," řekl.

„S trochou nadsázky se dá říci, že kdybychom objevili třeba tabulku některého z žáků s nápisem Komenský je vůl, tak jsme u cíle," zažertoval na toto téma jeden z archeologů.

close Přerovští archeologové odkrývají v ulici Na Marku středověký barbakán – fortifikační prvek, který měl chránit město zoom_in

Narazili na základy mohutného barbakánu

Bádání v lokalitě Na Marku vydalo v posledních týdnech další zajímavá svědectví o historii Přerova. Archeologové totiž narazili na základy mohutného barbakánu, tedy prvku na zesílení obrany městských hradeb. Měl město chránit na nejvíce zranitelném místě ve směru od řeky.

„Mohutná konstrukce vede obloukovitě přes celou plochu náměstí Na Marku. Šířka barbakánu, který je z travertinu, je v blízkosti vstupu až dva metry, ve střední části pak 1,8 až 1,9 metru," upřesnil Jan Mikulík. Archeologové našli v lokalitě úlomky keramiky z 15. až 19. století, ale také mince.

Výzkum probíhá ruku v ruce se stavebními pracemi v jižním předpolí. „Teď se láme chleba. Nechali jsme provést skrývku, abychom zjistili, zda se v místech, kde to historici předpokládají, nachází bratrská škola. Až po dokončení výzkumu se můžeme bavit o tom, jaké konkrétní úpravy se v této části provedou. Prioritou je teď dostavět kompletně jižní předpolí tak, aby se zrušila dopravní omezení a do ulic, které jsou uzavřené, se zase vrátila auta," uzavřel náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).