Na místě, kde dnes vyrůstá nová nákupní galerie, byly před třemi tisíci lety uloženy v keramických nádobách ostatky mužů, žen a dětí.

Archeologové učinili podobný objev menšího rozsahu už letos v březnu – tehdy narazili na šest popelnicových hrobů.

Některé nádoby se podařilo dochovat celé, jiné pouze v torzech. V jednom z hrobů byla i bronzová šipka z luku.

„Teď jsme odkryli další část popelnicového pohřebiště, a to při východním okraji stavební plochy směrem k panelovým domům v Jasínkově ulici," přiblížil archeolog Zdeněk Schenk.

Zajímavostí je, že se keramické nádoby s ostatky zemřelých nacházely pouhý metr pod úrovní chodníku.

„Jde o dosud největší popelnicové pohřebiště z pozdní doby bronzové, odkryté v Přerově. Jedná se o ojedinělý nález v centru města, v minulosti byla tato pohřebiště zachycena pouze v Předmostí a na jiných místech regionu," doplnil.

V období kultury lužických popelnicových polí probíhal žárový pohřební ritus tak, že byl nebožtík spálen na hranici a jeho popel pak spolu s milodary umístěn do centrální nádoby – takzvané popelnice.

Kolem ní byly uloženy menší nádoby s milodary, které měly „zpříjemnit" cestu zemřelého na onen svět. Bylo v nich většinou oblíbené jídlo či pití.

Velmi bohaté naleziště

„Pohřebiště, které jsme nyní odkryli, je velmi bohaté a je zde zastoupena pestrá škála předmětů z keramiky. Kromě popelnic jsme narazili na různé misky, koflíky s oušky a miniaturní nádobky, jejichž povrch je krásně zdobený rytými ornamenty," vylíčil také badatel Jan Mikulík.

V jednom z hrobů byla dokonce nalezena celá sada koflíků a šálků a raritou je i štěrchátko, vypálené z keramiky, s drobnými kuličkami uvnitř. Mohla to být stejně tak dětská hračka, jako hudební nástroj.

Nově objevené pohřebiště dokazuje, že mělo pohřbívání v této části města tradici.

„Starší zásypy jsou porušeny mladšími, takže jde o pohřebiště s dlouholetou tradicí. Nejsme ale schopni určit, jak rozsáhlé bylo, protože je porušené novějšími stavebními zásahy," doplnil Jan Mikulík.

Pohřbívali tak i děti

Archeologové jsou z nálezu tří desítek popelnicových hrobů v centru Přerova nadšeni.

„Dá se předpokládat, že jejich původní počet byl mnohem vyšší. Kromě keramických nádob různých tvarů jsme zde objevili i torza bronzových předmětů, které prošly žárem pohřební hranice. Jsou zde zastoupeny jehlice, bronzové šipky, ale také spínadla vlasů a šatů," upřesnil Zdeněk Schenk.

Pohřební aktivity podle něj spadají do období 11. století před naším letopočtem.

„Hroby nyní postupně vyzvedáváme a budou převezeny do laboratoře, abychom získali poznatky o uložení jak zbytků kremace, tak případných bronzových nálezů," řekl.

Fakt, že byly v žárových hrobech kromě dospělých osob pohřbívány i děti, potvrzuje podle archeologů nález kostí novorozence. „V jednom z hrobů se nacházely tenké lebeční kůstky novorozence," uzavřel.