Archeologové položili po dohodě s investorem pět zjišťovacích sond, a to jak po obvodu parkoviště, tak i poblíž samotné budovy. „Dvě z nich se postaraly o příjemné překvapení – narazili jsme totiž na novověkou zástavbu v prostoru předměstí na Šířavě," přiblížil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Zděné základy původních gruntů pocházejí ze 16. až 17. století. „Ředitel archivu Jiří Lapáček nám poskytl mapy stabilního katastru z roku 1821, na nichž je dokonce původní předměstí zachyceno," zmínil.

Vůbec nejstarší doklady osídlení se archeologům podařilo odkrýt v sondě naproti hasičské zbrojnice. „Objevili jsme kulturní vrstvu z mladší doby hradištní, ve které byl nalezen velký soubor zlomků keramiky ze dvanáctého století," upřesnil.

Pochází prý přibližně ze stejného období jako první zmínka o Přerovu, uvedená v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141.

Co Přerované ve středověku jedli?

„Kromě keramiky zde bylo také velké množství zvířecích kostí, které jsou zajímavým dokladem skladby jídelníčku obyvatel Přerova za raného středověku," podotkl. Jednalo se například o kosti ovcí, koz nebo divokého prasete.

K nejzajímavějším nálezům z mladšího období patří kuchyňská keramika, typická pro šířavské domácnosti v osmnáctém a devatenáctém století – například glazované talíře, mísy, trojnožky, džbány či hrnce.

Osídlení se podle něj v raném středověku koncentrovalo do předměstských lokalit, ke kterým patřila například Dlážka, Předmostí nebo právě Šířava.

„Cesta od kostela svatého Michala na Šířavu kopírovala původní obchodní trasu směrem na Uherské Hradiště. Už dříve byly nalezeny poblíž dnešní budovy VaKu, kde kdysi stával Davídkův grunt, kostrové hroby," poznamenal.

Prior bude v provozu do konce roku

Plánovaná rekonstrukce obchodního domu Prior v Přerově by měla začít už na podzim.

„Předpokládáme, že získáme v průběhu září stavební povolení a na podzim zahájíme práce mimo objekt. Obchodní dům bude v provozu do konce roku, a poté se začne rekonstruovat," upřesnil výkonný ředitel firmy Radovan Pilich.

Společnost Prior hodlá do rekonstrukce investovat 400 milionů korun a na místě zastaralého objektu vznikne moderní obchodní galerie. Zásadní změnou je, že se zastaví parkoviště u Prioru a Čechovu ulici se Šířavou propojí pasáž. Příjezd bude zajištěn zastřešeným tubusem.