Archeologové se tak mohou pyšnit nálezem zbytku osady z doby bronzové, ve které se vyskytovaly sídlištní jámy a objekty, ze kterých se těžila hlína. V nich našli i lidské kosterní ostatky. O několik metrů dále byly odkryty pozůstatky kultury lužických popelnicových polí a zlomky keramiky a zvířecích kostí.

V další lokalitě se archeologové dočkali unikátního nálezu hřbitova, který je zachován v celém půdorysu.

„Nalezli jsme pohřebiště z doby železné. Přesněji lze nálezy lokalizovat do pozdní doby halštatské. Jde o období okolo roku 500 před Kristem," řekl olomoucký antropolog Lukáš Šín. Komunita, která v místech kdysi žila, však nebyla spojena s nedalekým sídlištěm.

„Hrobů jsme zatím objevili šedesát. Ve většině byly umístěny keramické urny. V jedné hrobové jámě jich bylo i okolo patnácti. Spálené kosti dávali do jedné a ostatní ostatky do dalších. Převážíme je na vědecké pracoviště, kde budou dále zkoumány," dodal s tím, že se předpokládá, že ostatky byly páleny na hranici, protože pravděpodobně prošly velmi vysokými teplotami.

Objevili i břitvu

V blízkosti hrobů našli i potravní obětiny jako například obilí, které bylo umístěné v zásobnících, nebo kosti zvířat. Dále u nich byly i kovové předměty.

„Kromě značně zkorodované železné čepele jsme objevili břitvu, která pravděpodobně nesloužila na holení vousů, ale spíše na zastřihávání vlasů. Také jsme našli pinzety, takové drátky spojené do tvaru písmene U, a ozdobné jehlice a záušnice. Ty se ovšem nedávaly za uši, ale do vlasů," vysvětlil.

Patřičně hrdí na své objevy mohou být i archeologové v lokalitě Bohuslávky, ve které se nachází sídliště z mladší doby kamenné, které patří kultuře s lineární keramikou.

„Pochází z doby šest tisíc let před naším letopočtem. Šlo o první zemědělce na našem území, kteří stavěli kůlové domy, které vyplňovaly větvemi a hlínou," dodal technik olomouckého archeologického centra Martin Paulus.

V nich byly umístěny keramické zlomky a části kamenných nástrojů. Našla se i takzvaná zrnotěrka, kamenný nástroj, na kterém se drtilo obilí pro přípravu chleba.