„Prostor dnešního parkoviště vznikl po vybourání původní zástavby domů v Kratochvílově ulici. Ta pokračovala směrem k Městskému domu a většina lidí už si ji ani nepamatuje,“ vrátil připomněl archeolog Muzea Komenského v Přerově Zdeněk Schenk.

Badatelé na parkovišti zachytili pozůstatky domu, který byl v těchto místech postaven v 19. století. „Ve výkopech inženýrských sítí jsme odkryli zadní obvodovou zeď se dvěma sklepními okny a zasypaný suterén,“ řekl Schenk s tím, že se podařilo doložit i stopy nejstaršího osídlení.

Náměstek olomouckého hejtmana a přerovský radní Michal Zácha (ODS).
Přerovští Piráti požadují odstoupení Michala Záchy ze všech funkcí

„Ve výkopech jsme objevili zlomky keramiky z období raného středověku, tedy mladší doby hradištní, což je přibližně doba před tisíci lety. Osídlení souvisí se zázemím přerovského hradiště, které se nacházelo na Horním náměstí, a v jehož blízkosti byla síť satelitních sídlišť,“ doplnil Schenk. V rámci archeologického dohledu se podle něj jedná o nejstarší nálezy.

Na ploše poblíž jídelny u Přerovanky zachytili badatelé zadní trakt domu a suterénní prostory. „Dům byl založen do terénních vyrovnávek z období raného novověku. Objevili jsme zde zlomky kuchyňské keramiky z doby pozdního baroka, tedy z 18. století. V pouhých pětatřiceti centimetrech pod úrovní dnešního terénu je také původní historická dlažba z kočičích hlav,“ uvedl zajímavost Schenk.

Betonové zátarasy byly instalovány v místě pro přecházení na frekventované silnici v ulici Velké Novosady v Přerově, kde došlo minulý týden k tragické nehodě chodkyně.
Nebezpečné místo v Přerově, kde zemřela mladá žena, uzavřely zátarasy

U výkopu před výjezdem z parkoviště se podařilo v hloubce necelého půl metru pod úrovní dlažby zdokumentovat velkou travertinovou desku, která byla záklopem starého kanálu z období Rakousko-Uherska. „Kanál je možné datovat do druhé poloviny 19. století a sloužil domu, jenž zde v minulosti stál,“ zmínil archeolog s tím, že šlo o technicky důmyslnou stavbu.

„Kanál měl dvě stěny o šířce přibližně 60 centimetrů. Byl vyzděn z velkoformátových cihel a zdivo doplněno lokálním kamenným materiálem - travertinem. Kanál byl velice kvalitně zaklenut cihelnou klenbou, která se zachovala v dobré kvalitě až do dnešních dní. Nad klenbou se nachází nápadná jílovitá vrstva, která fungovala jako izolace. Kanál je zachovaný v poměrně dlouhém úseku,“ řekl Schenk. Památka podle něj dokládá původní kanalizační systém ještě před vybudováním moderní sítě ve dvacátém století.

Dům patřil Leopoldu Riedlovi

Měšťanský dům, na který archeologové narazili, patřil jedné z významných osobností Přerova. „V roce 1894 koupil dům s č.p. 131 Leopold Riedl, který v Přerově působil od roku 1888 jako lékař a byl ve městě velmi aktivní,“ připomněl ředitel Státního okresního archivu v Přerově Jiří Lapáček.

Návrh rozpočtu města na rok 2024 představili veřejnosti radní v pondělí odpoledne v malém sále Městského domu v Přerově.
Rozpočet Přerova na příští rok bude vyrovnaný. Kam půjdou investice?

Riedlovou zásluhou byl v Přerově dokončen Městský dům, angažoval se i v Okrašlovacím spolku, který začal koncem 19. století vysazovat v ulicích stromy. Pod jeho vedením se spolek zasadil také o zkrášlení Michalova. „Staral se i o hygienické podmínky a jeho zásluhou město přistoupilo k vybudování vodovodu,“ upřesnil Lapáček.

Leopold Riedl zemřel v roce 1913 a po jeho smrti koupil dům Jan Ševčík, který byl soudním radou. „V přízemí obytného domu byl obchod a rodině Ševčíkových zůstal dům až do vykoupení a demolice v roce 1979,“ upřesnil Lapáček. Na místě dnešního parkoviště u Přerovanky podle něj v minulosti stálo asi šest domů.