Historicky cenný objekt, dokládající působení Českých bratří v Přerově, byl na jaře odkryt pouze z jedné třetiny. Badatelé do dnešního dne netušili, že může mít fenomenální objev pokračování.

„Když se začalo se stavbou parkoviště, vrátili jsme se do lokality zpět, abychom zde provedli záchranný výzkum.

Zachytili jsme pokračování základů severní obvodové zdi školy jednoty bratrské a severovýchodní nároží tohoto objektu," vylíčil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Badatelé se původně domnívali, že byla východní část budovy zničena během přístavby kina Jas v závěru padesátých let minulého století.

„Dnešní zjištění je fenomenální, protože máme stavební konstrukce ze 16. století zachovány v překvapivě dobrém stavu. Byly sice částečně poškozeny přístavbou a výkopy kanalizačního potrubí ze třicátých let, ale budeme díky nim schopni říci vše o rozměrech bratrské školy," řekl.

Kromě dvou místností, které objevili archeologové už letos na jaře, se podařilo odkrýt další dvě.

„Objekt školy je rozdělen dělící příčkou. Odkrytý půdorys školy tedy bude možné porovnat s nejstarším vyobrazením Přerova na vedutách Jana Willenbergera z roku 1593," podotkl.

O parkovišti se ještě rozhodne

Archeologové nalezli v lokalitě s pomocí detektoru kovu tři mince. Pocházejí však z doby, kdy byl původní objekt bratrské školy stržen.

„Jedna je z roku 1696, u druhé datace není patrná a třetí je měděná grešle z roku 1761," upřesnil badatel Jan Mikulík.

Archeology teď čeká zaměření celých základů bratrské školy.

„Musíme ale postupovat s ohledem na probíhající stavební činnost," řekl Zdeněk Schenk.

Podle Jiřího Raby z odboru rozvoje města zatím není jisté, jak moc se kvůli novým nálezům zpozdí stavba parkoviště.

„Původní projekt počítal s osmnácti místy, ale teprve se rozhodne, jak bude stavba dál pokračovat," konstatoval.

Vzácnost z 15. století

Objevené základy Sboru Jednoty bratrské patří k cenným dokladům minulosti Přerova. Výstavba bratrského centra s bratrským domem, školou a špitálem spadají do let 1498 – 1500.

 Nový bratrský sbor byl založený na den sv. Marka, tedy 25. dubna 1554 za správce Matěje Berounského.

„Ve stejném roce se začalo se stavbou kostela, která byla dokončena následujícího roku. Chrám a s ním i celý sbor byl místem četných důležitých bratrských synod, volili se zde Českobratrští biskupové a byli zde svěceni noví jáhnové a kněží jednoty bratrské," řekl už dříve přední komeniolog František Hýbl.

Základy obou staveb – původního bratrského kostela i školy byly objeveny letos na jaře.