Lidé se dozví zajímavosti o dvou archeologických lokalitách na Přerovsku. První z nich je legendární paleolitické naleziště v Předmostí s Památníkem lovců mamutů, kde je k vidění unikátní skládka kostí zvířat poslední doby ledové.

Lákavá je i návštěva hradu Helfštýna, během níž se zájemci seznámí s výsledky výzkumů a nejzajímavějšími nálezy, které archeologové učinili v prostorách renesančního paláce na čtvrtém nádvoří.

„Komentované prohlídky Památníku lovců mamutů a Předmostí se uskuteční 8. července, a pak 12. a 27. srpna. Vždy od 10 hodin. Na Helfštýně se koná první 9. července od 10 hodin, další následují 23. července a 13. srpna ve stejnou dobu,“ upřesnil archeolog Zdeněk Schenk.

Loňský ročník celorepublikové akce, do které se zapojily archeologické ústavy Akademie věd v Praze a Brně s více než pěti desítkami vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť, byl velmi úspěšný. Proto se program prohlídek s odborným výkladem profesionálních archeologů zopakuje.

Organizátoři si připravili novinku, kterou je sběratelská hra. Na každém místě dostanou návštěvníci samolepku na sběratelskou kartu. Čím více archeologických lokalit v České republice zapojených do projektu Archeologické léto navštíví, tím více samolepek získají. Za největší množství samolepek dostanou odměny od archeologických ústavů v Praze a Brně.