O zahájení šetření informoval Přerovský deník loni v listopadu.

O co v případu jde?

Antimonopolní úřad začal prověřovat dva roky starou zakázku na rekonstrukci silnic v Přerově za zhruba sto milionů korun, kterou tehdy získala firma Stavby silnic a železnic (dnešní Eurovia CS.).

Objevily se totiž pochybnosti, že existuje rozpor mezi podrobnou zadávací dokumentací a předcházejícím oznámením o zakázce. Tento rozpor mohl údajně odradit zájemce o účast ve výběrovém řízení.

„Město nepostupovalo v souladu se zákonem, když v průběhu zadávacího řízení, již po provedení omezení zájemců o účast v užším řízení, rozšířilo veřejnou zakázku o stavební údržbu těchto komunikací a tuto změnu oznámilo pouze dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace,“ vytýká radnici antimonopolní úřad.

Město poté uzavřelo smlouvu s vybraným uchazečem, společností Stavby silnic a železnic (nyní EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod Morava). „Smlouvu o dílo ještě téhož dne uzavřením dodatku ke smlouvě zúžilo o údržbu komunikací a podstatným způsobem tak opět změnilo předmět plnění. Město tím zásadně změnilo zadávací podmínky, na jejichž základě zájemci vytvářeli nabídky a ceny,“ informoval úřad.

Poukázal rovněž na to, že kdyby zájemci předkládali nabídky na zakázku bez údržby komunikací, tak by jejich ceny za samotné provedení rekonstrukce komunikací mohly být s ohledem na možnou odlišnou cenovou strategii jiné.

„Současně tak i provedené hodnocení a následný výběr nejvhodnější nabídky by mohl být jiný. Výsledná cena zakázky za rekonstrukci vybraných komunikací, kterou statutární město Přerov určilo, tak mohla být vyšší než nabídková cena, jež mohla být zadavateli nabídnuta některým z ostatních uchazečů,“ uvedl antimonopolní úřad.

Snaha napasovat zakázku na tělo?

Opoziční zastupitelé ze strany Společně pro Přerov už dříve tvrdili, že mohla být hlavním důvodem snaha města „napasovat zakázku na tělo“ konkrétnímu zájemci.

„Celý postup vedení radnice při zadávání zakázek se nám nelíbil a poukazovali jsme na něj například v souvislosti s předraženou stavbou cesty v Čekyni – Borošíně před dvěma lety, která přišla město na 35 milionů korun,“ řekl v této souvislosti třeba zastupitel Richard Šlechta (SpP).

Podle něj proběhlo ve věci jednání, z něhož měly vzejít úspory. „Jedinou úsporou byl ale tehdy dodatek smlouvy, který byl oproštěný o údržbu. Že je to v rozporu se zadávacími podmínkami, jsme netušili,“ dodal Šlechta.

Zastupitelé upozornili ministerstvo vnitra jako dozorový orgán i na to, že byl schválen záměr s cenou o několik desítek milionů nižší než v primátorem města podepsané smlouvě.

„Cena veřejné zakázky byla ve skutečnosti zastupitelstvem schválena až dodatečně na návrh zastupitele Michala Chromce. Ministerstvo ale žádné pochybení neshledalo,“ zmínil Šlechta.

Ten tvrdí, že městu vznikla pokutou prokazatelná škoda ve výši 300 tisíc korun. „Občany bude tedy nepochybně zajímat, na kom konkrétním budou orgány města tuto částku vymáhat,“ řekl.

Magistrát pochybení odmítl

Zástupci vedení magistrátu pochybení odmítají a nepřipouštějí, že by rozpor mezi zadávací dokumentací a předcházejícím oznámením o zakázce znevýhodnil některého z uchazečů.

„Jsme přesvědčeni o tom, že je to naprosto v pořádku,“ konstatoval mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal a dodal, že součástí zakázky Dopravní stavby Přerov bylo několik investičních akcí – mimo jiné oprava silnic v Újezdci, Lýskách, Čekyni-Borošíně a nebo rekonstrukce Čechovy a Nerudovy ulice v Přerově.

Přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD) se o pokutě dozvěděl na dovolené, věc ale hodlá už počátkem příštího týdne řešit. „Rozhodnutí antimonopolního úřadu musíme nejprve analyzovat, určitě ale proti němu podáme dovolání. Nejsme si totiž vědomi žádného pochybení,“ uzavřel Lajtoch.

PETRA POLÁKOVÁ – UVÍROVÁ

DANIELA TAUBEROVÁ