Společnost Českomoravský štěrk pronajala městu za symbolickou korunu další část vodní plochy a přilehlých pláží a díky mírné zimě mohla v předstihu zahájit plánovanou úpravu břehů.

Investice zahrnuje rozšíření pláže a vybudování komfortních vstupů do vody v podobě pozvolných svahů a přístupových lávek.

Na místě nyní probíhají zemní práce a zpevňování břehů.

„Annínské jezero disponovalo až dosud pouze sto padesát metrů dlouhou pláží, sto metrovým přístupem do vody mimo pláž a plochou ke koupání o rozloze osmi hektarů. Už letos v létě se pláž rozšíří na trojnásobek a přístup do vody na čtyřnásobek. Celková plocha ke koupání tak dosáhne přes 24 hektarů,“ uvedl Marek Tláskal, mluvčí společnosti Českomoravský štěrk.

Pohodlný přístup do vody

Společnost na pláži vybuduje po každých padesáti metrech střídavě lávky se schodištěm a zábradlím a pozvolné svahy zapřené lomovým kamenem, které budou přesypané hlínou a zatravněné.

Těžaři budou v areálu také zajišťovat odvoz odpadků, sečení trávy a servis toalet.

„Většímu rekreačnímu využití Annínského jezera až dosud bránily vysoké břehy bez přístupových prvků. Naše investice vytvoří základní předpoklad pro to, aby se z jezera mohla stát vyhledávaná koupací destinace. Moc bychom si přáli, aby tímto krokem rozvoj lokality neskončil, a postupně zde vyrostla jakási ‚tovačovská riviéra‘, na niž budou moci být místní občané náležitě pyšní,“ dodal Tomáš Bína, ředitel pro báňský inženýring a životní prostředí ze společnosti Českomoravský štěrk.

Z místního štěrkopísku se stavělo i pražské metro

První pískovna vznikla v Tovačově na Přerovsku už v roce 1951. V prostoru, kde je dnes soustava průzračných Tovačovských jezer, se původně nacházela pole. Zajímavostí je, že štěrkopísek, vytěžený v této oblasti, byl využit mimo jiné při výstavbě pražského metra.

Lokalita získala díky těžbě rozsáhlé vodní plochy k rekreaci, rybolovu, ale i čerpání pitné vody. Citlivý přístup k těžbě a následné rekultivaci vytvořil příznivé podmínky také pro řadu rostlin a živočichů. Dnes žije v okolí jezer asi 70 druhů ptáků a v jezerech samotných je více než 30 druhů ryb.