Václav Gregovský

65 let, Žeravice

Naprosto s tím nesouhlasím. Mám strach, že se nám tu zhorší životní prostředí a nikdo nám nezaručí, že nedojde k zásahu do spodních vod. Pískovna zastaví rozvoj obce. Důvodů je však víc, proč s otevřením pískovny nesouhlasím.

Vítězslav Kočíř

67 let, Žeravice

Jsme proti. hlavně kvůli životnímu prostředí. Máme obec pěknou a nechceme si ji nechat zkazit. Nedovedu si představit, jak chtějí vozit materiál přes komunikaci z Přerova na Olomouc. Mám obavy, že nám budou jezdit s auty přes obec.

Miloslav Čížek

75 let, Žeravice

S tím záměrem nesouhlasím a nedoporučuji ho ani lidem v obci. Zvýší se nám prašnost, hluk a budeme mít znečištěné cesty. Zhorší se nám životní prostředí a nebude to mít žádný přínos pro dědinu. Myslím si, že už v okolí máme dost skládek.

Jaroslava Sprušilová

58 let, Žeravice

Se stavbou pískovny nesouhlasím. V žádném případě. Mám strach, že těžba nebude dokončena a nedojde k úpravě lokality do původního stavu. Máme tady hezkou rekreační oblast, tak proč ji ničit? Ať si tu pískovnu postaví jinde.

Ladislav Mikeska

36 let, Žeravice

S tím záměrem nesouhlasím, hlavně kvůli životnímu prostředí. Byl by to zásah do přírody. Muselo by to být ošetřené tak, aby životní prostředí neutrpělo a naopak došlo k jeho zlepšení.

Olga Spáčilová

60 let, Žeravice

Tento záměr já vůbec nepodporuji, ale pokud náš dům investoři budou chtít vykoupí, půjdeme s manželem z obce pryč. Nic jiného mi totiž ani nezbývá.