„Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Mendelova univerzita v Brně," uvedla Martina Haluzíková, technik pro údržbu zeleně v přerovských technických službách.Alej v Újezdci

Do projektu byla podle zadaných kritérií vybrána alej u příjezdové cesty k Újezdci, u hlavní silnice směrem od Přerova. Kritériem byly relativně mladé dřeviny, zhruba do pěti let po výsadbě, které v minulosti nebyly nijak ošetřeny. Jedná se o jednostrannou alej, skládající se z padesáti lip srdčitých.

Původní alej lemující příjezdovou cestu do Újezdce přitom ještě v roce 2003 tvořily pozůstatky ovocných dřevin, převážně staré trnky.

„Na aleji se však podepsal zub času, a tak rok po roku řídla. Její zdravotní stav nebyl dobrý, tak byla postupně v rozmezí let 2004–2006 vykácena. Výsadba nových stromů proběhla v roce 2010," připomněla Martina Haluzíková.

Výchovný řez je podle jejích slov jedním z nejdůležitějších řezů v životě dřeviny, jeho kvalita a včasný zásah ovlivňují charakter růstu dřeviny v dalších letech.

„Čím více péče věnujeme výchovnému řezu mladých stromů, tím méně je třeba o ně pečovat ve vzrostlém stavu. Výchovným řezem se snažíme snižovat a minimalizovat veškerá růstová a vývojová rizika," dodala s tím, že realizaci ukázkového ošetření aleje výchovným řezem v Přerově podpořila grantová komise Zdravé stromy pro zítřek.

Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti, tak i kvalifikaci pracovníků o odborném ošetření dřevin.