Některé javory z aleje, které lemují hráz podél Bečvy, zmizely už loni na podzim. Jiné pracovníci výrazně prořezali.

„Impulsem k tomu byl pád jednoho ze stromů. Poté jsme vyhodnotili zdravotní stav dalších stromů a ukázalo se, že některé představují skutečně bezpečnostní riziko pro chodce a cyklisty na stezce, která tudy vede,“ připomenula Marie Skalická z odboru životního prostředí přerovského magistrátu.

Zásah se loni týkal přibližně dvacítky stromů, napadených houbovou chorobou.

Kácení stromů podél hráze, jejímž správcem je Povodí Moravy, bude brzy pokračovat.

„V nevegetačním období na přelomu roku 2010 a 2011 bude správce realizovat další, už druhou etapu kácení porostů na tělese hráze,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Eva Grodová.

Důvodem je podle ní špatný zdravotní stav stromů, nikoli plánovaná oprava hráze. Kácet se totiž bude i v té části hráze, kterou žádná rekonstrukce nečeká.

Kolik stromů v aleji nakonec padne, budou pracovníci Povodí Moravy ještě domlouvat s odborem životního prostředí. Podle Skalické bude při konečném rozhodnutí hrát roli nejen obvod stromů, ale také to, že jsou významným krajinným prvkem.

Již nyní prořídlá alej se ale zřejmě náhrady za pokácené stromy nedočká. Ochranná funkce hráze totiž novou výsadbu ve svém bezprostředním okolí vylučuje.

„Je pravda, že stromy vysazené v daleké minulosti nejsou úplně v souladu s funkcí ochranné hráze. Na jedné straně působí sice jako zpevňující prvek, na druhé ale jejich kořeny mohou prorůstat a způsobovat těžko identifikovatelná poškození hráze,“ podotkl už dříve místopředseda povodňové komise v Přerově Ivo Hubík.

Hráz byla provizorně zpevněna po povodních v roce 1997, letošní povodně ale ukázaly, že v některých místech propouští vodu.

„Složení materiálu tělesa hráze není ideální, což se projevilo bodovým průsakem. Úsek je navržený k definitivní opravě, která by měla být v roce 2011. Jde přibližně o 80 metrů,“ uvedla Grodová.

SOUVISEJÍCÍ:

Vykácí procházkovou alej u Bečvy? Povodí chystá opravu hráze

Stromová alej u řeky Bečvy prořídla

Alej u Bečvy mizí, k zemi půjde devatenáct stromů